Instrumenten voor verbetering van veiligheid op bouwplaats

Als opdrachtgever van bouwprojecten spelen woningcorporaties een belangrijke rol bij het beheersen van arbeidsrisico's. Keuzes in de ontwerpfase bepalen mede hoe een project veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Maar ook als een gebouw klaar is, is de eigenaar verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van mensen die zorgen voor het onderhoud. De Leidraad Veiligheid & Gezondheid en de Ontwerpwijzer Veiligheid & Gezondheid bieden houvast.

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij bouw en onderhoud begint bij een ontwerp dat rekening houdt met arbo-risico’s. Denk aan valgevaar, stof en fysieke belasting. Nog niet alle corporaties zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden. Met de Leidraad kunnen architecten en opdrachtgevers beoordelen of de risico’s zijn geïnventariseerd en zo veel mogelijk zijn weggenomen.

De Ontwerpwijzer biedt een overzicht van alle mogelijke risico’s en maatregelen. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aedes en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Arbouw, Aboma en de Inspectie SZW hielpen daarbij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *