Inspectie SZW: slechteriken weer in de fout

02 december 2013 | Inspectie SZW
Inspectie SZW heeft in de periode 2012-2013 streng gecontroleerd bij bedrijven die eerder in de fout gingen. Door de niet-nalevers-aanpak werden bedrijven geinspecteerd op de voor het bedrijf belangrijkste gezondheid- en veiligheidsrisico's en de arbozorg bij het bedrijf. Bij 62 procent van de gecontroleerde bedrijven bleek weer sprake van een of meer overtredingen.
De geselecteerde bedrijven zijn actief in negen sectoren: metaal, bouw, asbest, glastuinbouw, hout-, timmer- en meubelbedrijven, voedingsmiddelen, mobiliteit, afval en overheid. De bedrijven hadden in het verleden de arbeidsomstandighedenwetgeving overtreden of de arbo-inspecteurs hadden het bedrijf beoordeeld als "matig" of  "slecht". Daarnaast zijn een aantal bedrijven geselecteerd waarbij andere inspectiediensten overtredingen hadden geconstateerd.

Meer dan 7 overtredingen per inspectie
De Inspectie SZW voerde 1367 inspecties uit en bij 62 procent daarvan zijn een of meer overtredingen geconstateerd. Bij een kwart van de onderzochte bedrijven kwamen drie overtredingen per inspectie aan het licht. Bij 42 bedrijven ontdekte de inspectie zelfs meer dan zeven overtredingen. Daar bleek het ook vaak te gaan om ernstige overtredingen. De inspectie deelde daar boetes uit of legde het werk ter plekke stil. In de sectoren asbest, hout- timmer en meubelbedrijven en afval was dat het geval bij een kwart van de inspecties.

Niet-nalevers-aanpak doorontwikkeld
De niet-nalevers aanpak zal verder ontwikkeld worden waarbij de nieuwe maatregelen bij recidive, die na de start van het project beschikbaar zijn gekomen, worden geintegreerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de instrumenten (waarschuwing) preventieve stillegging en verhoging van de boetes met 200% en 300%. De bedrijven waar veel overtredingen zijn geconstateerd, krijgen opnieuw een inspectie waarbij de doorontwikkelde aanpak wordt toegepast.

klik hier voor meer informatie factsheet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *