Inspectie stelt bouw parkeergarage Kampen onder toezicht

bron: www.rd.nl
De bouw van de parkeergarage in de Buitenhaven in Kampen is door de Arbeidsinspectie onder preventief toezicht gesteld. Dit naar aanleiding van berichten over scheuren in woningen na heiwerkzaamheden en werknemers die ziek werden door een verontreiniging.

Dat bevestigde de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag. Op het terrein stond in een ver verleden een gasfabriek. De grond is slechts deels afgegraven. Vorig jaar werd op het terrein toch nog verontreinigde grond gevonden. „Bij het werk op zo’n locatie moet je je aan bepaalde voorwaarden houden. We hebben vrijdag bij de hoofdaannemer alle stukken opgevraagd”, zei een woordvoerder. Er is geen termijn gesteld aan het toezicht. Eerst moet duidelijk zijn of de bouw aan de voorwaarden voldoet. „Als dat op papier zo is, gaan we er vanuit dat in de praktijk ook zo gewerkt wordt.”

Omwonenden meldden in diverse lokale media dat na heiwerk scheuren in hun panden ontstonden. Ook schade in de omgeving van een bouwput behoort tot de jurisdictie van de inspectie. Het heiwerk begon in december en de meters die in de omgeving geplaatst zijn, toonden hoge waarden, aldus de woordvoerder. Volgens wethouder Geert Meijering (CDA) lag de bouw de komende drie weken toch al stil. „Ik neem kennis van het toezicht”, zei hij dinsdag.

3 gedachten over “Inspectie stelt bouw parkeergarage Kampen onder toezicht”

 1. Kampen gaat strijd aan met arbeidsinspectie om Buitenhaven

  Wim Schluter 13-07-17

  Gemeente Kampen maakt bezwaar tegen de conclusie van de Arbeidsinspectie en de bijbehorende eis dat er te weinig is gedaan om heiwerkers bij de parkeergarage Buitenhaven te beschermen tegen schadelijke stoffen.

   ,,Er wordt gesteld door de arbeidsinspectie dat er blootstelling is geweest en dat een causaal verband aannemelijk is'', aldus wethouder Geert Meijering. ,,Wij hebben daarvan geen enkel bewijs gezien.'' Volgens Meijering ontbreken in de rapportage van de arbeidsinspectie, tegenwoordig Inspectie SZW, dagboeken of logboeken waaruit blijkt dat de heiwerkers echt ziek zijn geworden van de vervuilde grond in de Buitenhaven. 

  Juridisch advies

  ,,Half Nederland lag op dat moment met griep op bed'', aldus wethouder Meijering. De gemeente is naar eigen zeggen met het bezwaar niet over één nacht ijs gegaan, en riep onder andere de hulp in van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV en een juridisch adviseur. Tegelijkertijd met het bezwaar werkt de gemeente samen met bouwonderneming Hegeman aan een nieuw plan van aanpak voor het werk aan de parkeergarage waarop nog steeds een bouwstop rust. 

  Geen schadeclaim

  Ondertussen heeft Hegeman al wel een 'meerwerkrekening' neergelegd bij de gemeente vanwege de stilgelegde werkzaamheden. Van een schadeclaim wil de gemeente echter niet spreken, evenmin wil wethouder Meijering zeggen hoe hoog de rekening is die Hegeman indiende. 

  Financiële gevolgen

  ,,We zijn erover met ze in gesprek. Maar de bouw ligt al een half jaar stil en natuurlijk kom dan de vraag naar boven; wat zijn de financiële consequenties.'' Aanvankelijk dacht de gemeente nog dat het werk aan de parkeergarage nog voor de bouwvakvakantie opnieuw gestart kon worden, maar dat wordt nu in ieder geval over de zomer heen getild. Wanneer het werk hervat zal worden, zal ook worden gecommuniceerd met de buurt. ,,Daar durf ik nog niets over te zeggen'', aldus wethouder Meijering.

 2. Inspectie: heiwerkers werden ziek door verontreinigde grond

  Heiwerkers die eind vorig jaar aan de slag waren op een bouwterrein in Kampen, werden wel degelijk ziek door de verontreinigde grond waarin ze werkten. Dat stelt inspectie SZW na onderzoek. De werkzaamheden aan het bouwproject, parkeergarage Buitenhaven, liggen sinds januari stil.

  Anton Goegebeur 25-05-17

  Vlak voor kerst werden twee heiwerkers zwaar ziek. Hun symptomen waren onder meer bloedplassen en braken. Werkgever heibedrijf Van Dieren wees naar de vervuilde grond waarin ze werkten. Op de plaats van het bouwterrein stond vroeger een gasfabriek. Ondanks meerdere saneringen bleef een deel van de ondergrond vervuild.

  De inspectie legde begin dit jaar het werk stil en begon een onderzoek. Deze stelt dat in de ontwerpfase onvoldoende is nagegaan welke invloed de verontreinigde stoffen hebben op de werkzaamheden. De inspectie legt een direct verband tussen de zieke heiers en de vervuilde grond.

  De gemeente is het met beide punten oneens. Zij stelt dat de benodigde maatregelen wel werden getroffen. Volgens Kampen werd ‘uitvoerig rekening gehouden’ met de vervuilde grond. De gemeente wijst erop dat een medisch rapportage ontbreekt. Zo is er geen bewijs dat de heiers daadwerkelijk ziek werden door hun werkzaamheden.

  Bezwaar
  De gemeente onderzoekt momenteel of het bezwaar kan maken tegen de conclusies van de inspectie. Om de bouwstop op te heffen moet Kampen met aannemer Hegeman aan een nieuw uitvoeringsplan werken. Hierin moet van de inspectie een veilige werkmethode voor het vervolg beschreven staan. Er moeten nog 37 palen in de grond worden aangebracht. Hoe en wanneer dit moet gebeuren is niet nog niet bekend. Voor de Internationale Hanzedagen (15-18 juni) wordt in elk geval niet gewerkt.

  Het onderzoek van de Inspectie is al de vierde naar bouwproject Buitenhaven. Eerder onderzocht Jan Westmaas, voormalig burgemeester van Meppel, op vraag van de gemeente en Hegeman het hele traject dat uiteindelijk leidde tot een bouwstop. Hieruit bleek dat Kampen en Hegeman de opdracht verschillend interpreteerden, waardoor op het terrein mogelijk onduidelijk ontstond.

  Bodemonderzoek heeft intussen uitgewezen dat het grondwater niet werd verontreinigd tijdens het heien. De gemeente laat het water wel nog monitoren. De GGD komt begin juni met een rapport over eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Zij stelde eerder al in deze krant dat de kans op gifgevaar bijzonder klein is.

 3. Kamervragen over werkomstandigheden heiwerkers in Kampen
  DEN HAAG – Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft vandaag aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijke vragen gesteld over de werkomstandigheden van heiwerkers in Kampen.
  Hij vroeg de minister onder andere of zij op de hoogte was van het nieuws dat hierover in de media is verschenen en wil weten hoe vaak het voorkomt dat de Inspectie SWZ genoodzaakt is om werkzaamheden stil te leggen vanwege werknemers die ziek zijn geworden van het werken in een vervuilde omgeving.
  Verder vraagt hij zich af welke regelgeving er momenteel van kracht om dit soort incidenten te voorkomen. “In hoeverre zijn opdrachtgevers, meer in het specifiek gemeenten, en aannemers op de hoogte van deze regelgeving en houden zij zich er ook aan?”
  Ook wil hij weten of de minister in dit incident aanleiding ziet om maatregelen te treffen om de bekendheid met en de naleving van de regelgeving op dit punt te verbeteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *