Infectiepreventie verwerkt in Arbobesluit 24 januari 2012

Infectiepreventie verwerkt in Arbobesluit 24 januari 2012 | Gevaarlijke stoffen

Het verbod om doppen op injectienaalden terug te zetten staat vanaf 1 januari 2012 expliciet in het Arbobesluit, art. 4.97. Deze aanpassing vloeit voort uit de Europese Richtlijn inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

De opname van dit verbod in het Arbobesluit onderstreept het belang van infectiepreventie. In Nederland is het al bestaand beleid om injectienaalden niet te ‘recappen’. Toch komen prikaccidenten nog voor. Het is dan ook van belang dat organisaties aandacht besteden aan risicopreventie door opleiding, voorlichting, bewustmaking en toezicht, en reactie- en follow-upprocedures. Veel ziekenhuizen hebben maatregelen getroffen om prikaccidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken.De StAZ gaat voorbeeldmateriaal verzamelen en beschikbaar stellen om ziekenhuizen te ondersteunen bij hun interne communicatie. Europese werkgevers- en werknemersorganisaties waren eerder overeengekomen dat er een richtlijn moest komen om het risico op letsel door naalden en scherpe instrumenten te voorkomen. Dergelijke letsels geven aanleiding tot zorg omdat de werknemer erdoor besmet kan raken met door bloed overgedragen ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *