Het gevaar van houtpellets

De laatste 10 jaar zijn er meer dan 10 doden te betreuren als gevolg van vergiftiging door koolstofmonoxide (CO) bij het betreden van ruimten waar houtpellets worden opgeslagen. De doden vielen te betreuren bij het betreden van cargoruimten van schepen, opslagsilo’s en ook de laatste jaren in de opslagruimte bij particulieren. Hieronder krijgt u een overzicht van de risico’s, preventiemaatregelen en enkele publicaties.

Houtpellets, gemaakt door zagemeel en ander houtafval te comprimeren, worden de laatste tijd meer en meer als alternatieve energiebron gebruikt. Belangrijkste productielanden zijn Noord-Amerika, Canada en de Scandinavische landen.

Vrijzetting van CO

Pellets opgeslagen in silo’s kunnen een auto-oxidatieproces veroorzaken met vrijzetting van CO. Hierdoor kan de atmosfeer een zuurstoftekort vertonen. Deze ruimten zijn dan te beschouwen als besloten ruimten.

Parameters zoals pellet leeftijd (zeker de eerste zes weken van de productie), temperatuur en houtsoort spelen een rol bij de CO-vrijzetting.

De grenswaarde van koolstofmonoxide is 25 ppm. Op de website van het Antigifcentrum krijgt u meer informatie over intoxicaties van CO: Koolstofmonoxide (CO) (link is external)

Maatregelen

Voor de opslag kunnen o.a. volgende maatregelen worden genomen:

 • Laat de installatie en indienststelling gebeuren door deskundige personen
 • Producenten en leveranciers van pellets dienen geschikte veiligheidsinformatie te voorzien aan de gebruikers
 • Ga de opslagplaatsen niet onbeschermd binnen, omdat deze toxische gassen kan bevatten; pas de procedure van betreden van besloten ruimten toe
 • Bij problemen bij de verbranding, contacteer de producent
 • Gepaste risicoanalyse en veilige werkprocedures moeten aanwezig zijn
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering is te voorzien aan de opslagzone, waarbij o.a. wordt gewaarschuwd voor risico’s van CO-vergiftiging en waarbij er wordt verboden om te roken en een open vlam te gebruiken
 • Hou pellets droog, want anders zwellen ze op en kunnen ze transportleidingen blokkeren
 • Aard vulslangen tijdens de transfer om elektrostatische oplading te vermijdenMilieu-implicaties

  Het verbranden van hout en dus ook pellets wordt in verband gebracht met de fijnstof problematiek. Het verbranden van pellets levert echter minder fijnstof op dan het verbranden van hout.

  Informatie hierover vindt u:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *