Geen reden voor slechte arbeidsomstandigheden

Interview Marga Zuurbier, directeur Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie:

Arbobeleid is onderdeel van goed ondernemerschap. Als bedrijf en als goede ondernemer zorg je er gewoon voor dat de arbozorg op orde is.’

Volop informatie

'Er is anno 2014 volop informatie over wat je moet doen en hoe je dat het beste kan doen. Er zijn 24 uur per dag zelfinspectietools beschikbaar, er zijn tal van branche RI&E's en arbocatalogi. Goede wil is niet meer voldoende,' aldus Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden Inspectie SZW.

Sancties
In Nederland losten we lange tijd samen alles op. Vriendschappelijk, in overleg, altijd met begrip voor wat niet kon of niet lukte. Tot enkele jaren geleden gold dit ook voor de inspecteurs van SZW. Als de inspecteur langs kwam, kreeg je tips en advies. Bedrijven kregen meestal, tenzij er sprake was van grove nalatigheden, de mogelijkheid om gebreken in de arbozorg te herstellen. Maar de inspecteur neemt tegenwoordig een steviger positie in bij het controleren van een bedrijf. Marga Zuurbier: 'Er heerst, aangedreven door de politiek, een ander regime. Het handhavinginstrumentarium is verzwaard. Wij kunnen en moeten als inspectie eerder boetes uitdelen aan bedrijven die bij herhaling in de fout gaan.

Communicatie en gedragsverandering
De Inspectie SZW focust op notoire overtreders en op specifieke sectoren. Tegelijkertijd blijft de horizon van Marga Zuurbier breed: heel werkend Nederland. 'We willen dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor arbozorg. Dat vraagt om stevige inspecties, maar ook om communicatie en gedragsverandering.'

Gedrag en cultuur

Maar dat is niet de rol van de SZW. 'We zijn geen communicatieadviesbureau. We kunnen wél bedrijven en hun medewerkers goed informeren over arbozorg en naleving stimuleren. Dat doen we door nauw samen te werken met beroepsverenigingen van kerndeskundigen zoals OVAL, NVAB en BVAA. Werkgevers moeten er voor zorgen dat ze daadwerkelijk een RI&E en een plan van aanpak hebben en een preventiemedewerker aanstellen. De preventiemedewerker moet zijn rol serieus nemen en het ook tot zijn taak rekenen om arbeidsrisico's aan de orde te stellen. 'Arbo' is voor een belangrijk deel gedrag en cultuur.'
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *