Geen boete voor SVS nav ongeval Vakopleiding Glazenwasser

SVS krijgt geen boete opgelegd naar aanleiding van het ongeval waarbij een glazenwasser tijdens de Vakopleiding Glazenwasser van een permanente hangladder viel. Dat heeft de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW besloten op basis van het door de Inspectie SZW ingestelde onderzoek en het ongevalboeterapport.

De beslissing van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning wordt als volgt gemotiveerd:

"Artikel 9 van Beleidsregel 33 Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat, indien de verwijtbaarheid ontbreekt conform artikel 5:41 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bestuurlijke boete wordt opgelegd. Dat het bij het gebruik van het klimharnas mogelijk was dat de riem onverhoeds uit de gesp kon schieten, valt SVS niet toe te rekenen. SVS mocht er gezien de CE-markering van het betreffende, recentelijk aangeschafte klimharnas en de langdurige vertrouwenswaardige relatie met de fabrikant van het klimharnas van uitgaan dat het klimharnas voldeed aan de essentiële veiligheidseisen. Derhalve ontbreekt de grond voor het opleggen van een boete."

Ten aanzien van het ongeval wordt SVS niets verweten. Echter, dat neemt niet de diepe indruk weg die het ongeval heeft achtergelaten op docenten, medewerkers en directie.

Met betrokken partijen in de branche zal gesproken worden over de toekomstige invulling van het onderdeel ‘permanente hangladder’ binnen de Vakopleiding Glazenwasser. Tot nader order zal de permanente hangladder geen deel uitmaken van de glazenwassersopleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *