De top vijf gevaarlijke beroepen

30 september 2014
Metselaars, timmerlieden, schilders en mensen met andere beroepen in de bouw lopen het meeste risico op een ernstig ongeluk op de werkvloer. Dat blijkt uit informatie van het RIVM gebaseerd op onderzoek door de inspectie van SZW.

Per jaar krijgen ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het werk. Daarvan is circa 1 procent zo ernstig dat ze moeten worden gemeld bij de Inspectie SZW. Dat houdt in dat iemand voor langere tijd niet kan werken. In sommige beroepsgroepen hebben werknemers meer kans op een ernstig ongeluk.

Top vijf

De top vijf van gevaarlijke beroepen in Nederland is als volgt:

1.Metselaars, timmerlieden, schilders en andere beroepen in de bouw

2.Elektromonteurs en reparateurs van elektrische apparaten

3.Loodgieters, lassers, fitters, plaat- en constructiewerkers

4.Laders en lossers, inpakkers, grondwerk- en kraanmachinisten

5.Vrachtwagenchauffeurs

De top vijf is gebaseerd op cijfers uit de Storybuilder van het RIVM. Dat is een database met informatie over ruim 25.000 ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Deze cijfers zijn gecombineerd met onderzoeksgegevens over de blootstelling van Nederlandse medewerkers aan ruim 60 verschillende soorten gevaren op de werkvloer. Bijvoorbeeld ‘contact met de bewegende delen van een machine’, vallen van een steiger, ‘vallende objecten uit kranen’ of ‘contact met elektriciteit’. In een steekproef van 30.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking is gekeken aan welke gevaren zij blootstaan op het werk. Uit combinatie van deze data is te berekenen welke risico zij lopen op een dodelijk ongeval, een ongeval met blijvend letsel of een ongeval met tijdelijk (herstelbaar) letsel.

Het onderzoek vergelijkt de cijfers die het risico op een bepaald ongeluk voorspellen met actuele gegevens over daadwerkelijke ongevallen.

Leren van ongevallen

De gegevens uit het onderzoek en uit Storybuilder zorgen voor beter inzicht in de aard en de oorzaken van ongelukken op het werk. Veelal zijn de oorzaken van ongevallen bij bedrijven hetzelfde. De informatie uit Storybuilder kan bedrijven helpen bij het nemen van effectieve maatregelen om het aantal ongevallen op de werkvloer terug te dringen.

Helpdesk en informatie

Via www.rivm.nl/veiligwerken is het mogelijk Storybuilder te downloaden. Neem voor meer informatie of bij vragen of technische ondersteuning contact op met de helpdesk via storybuilder@rivm.nl of tel (030) 274 30 92.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *