De Arbeidsinspectie volgt in 2012 drie sporen

De Arbeidsinspectie volgt in 2012 drie sporen. Allereerst is er een algemeen project met 800 tot 1.000 inspecties. Het accent ligt hierbij op bedrijven die machines en apparaten vervaardigen. Daarnaast is er een specialistisch project waarbij dit jaar de bedrijven in de oppervlaktebehandeling de doelgroep zijn. Het derde spoor is een project voor ‘lastige’ niet-nalevers: bedrijven die de Arbeidsinspectie op de huid blijft zitten totdat ze de zaak weer op orde hebben.
Uit recent contact tussen de Arbeidsinspectie en FME blijkt dat de Arbeidsinspectie in 2012 haar aandacht verlegt naar 'de structurele verankering van de arbozorg in de bedrijfsvoering en het aanspreken van werknemers en werkgevers op veilig gedrag'. Dit betekent, dat een inspecteur minder op afzonderlijke onderwerpen handhaaft maar vooral kijkt naar de totaalindruk die het bedrijf maakt. De Arbeidsinspectie wil de zelfwerkzaamheid bij bedrijven stimuleren en zal zich meer richten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) of het plan van aanpak.
Daarnaast zal de Arbeidsinspectie op het niveau van werkplekken opnieuw kijken naar lasrook. De grenswaarde is per 1 april 2010 aangescherpt naar 1 mg per m3. Naast lasrook zijn ook bekende thema’s als machineveiligheid, nieuwkomers op de werkvloer, veiligheid van hijs- en hefmiddelen en intern transport weer aan de beurt.

De Arbeidsinspectie heeft overigens ook een aantal zelfinspectietools gelanceerd voor bedrijven. Zie hiervoor www.zelfinspectie.nl.
De Arbeidsinspectie verwijst nu al regelmatig naar www.5xbeter.nl en de verbetercoaches die bedrijven hierbij goed kunnen helpen. FME en de andere sociale partners werken momenteel hard aan de afronding van nieuwe middelen voor 5xBeter. In de Week van de Veiligheid, die in juni wordt gehouden, zullen de verbeterchecks voor machineveiligheid en fysieke belasting officieel gelanceerd worden. Vanaf dat moment zal de Arbeidsinspectie haar handhaving hierop gaan baseren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *