Elke dag werken aan arbeidsveiligheid

Bron: Groenkennisnet.nl
De land- en tuinbouwsector staat op de derde plaats wat het aantal ongevallen betreft. Daarom moet je elke dag werken aan arbeidsveiligheid. Bij het werken met mestgassen, bestrijdingsmiddelen of elektrische installaties bijvoorbeeld.

De meeste ongevallen in de land- en tuinbouw zijn te wijten aan verplettering door heftrucks, valpartijen, verstikking, vergiftiging of het meegesleurd worden door draaiende onderdelen van machines. Daarmee staat deze sector op de derde plaats wat het aantal onderdelen betreft, schrijft vakblad Management&Techniek in het dossier ‘Arbeidsveiligheid’.

De meeste ongelukken doen zich voor in sectoren met personeel zoals hovenierssector, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en glastuinbouw. In het dossier vind je verschillende artikelen over bijvoorbeeld brandgevaar op veeteeltbedrijven, ULO-koelcellen in de fruitteelt, chemische bestrijdingsmiddelen over mestgassen.

Brand
Het artikel ‘Proactieve screening brandgevaar op veeteeltbedrijven’ gaat in op de brandrisico’s op veeteeltbedrijven. Elektrische installaties zijn een belangrijke risicofactor. Hoewel de installatie op de meeste bedrijven wel op orde zijn, zijn er toch geregeld tekortkomingen, schrijft het vakblad. Zo ontbreken vaak de wettelijke verplichte keuringen van installaties. En een dikke laag stof op elektrische materialen is een risicofactor. Omdat de warmte niet weg kan, kan dit leiden tot oververhitting of zelfs brand.

Koelcellen
Een tweede artikel richt zich op de ULO-Koelcellen die in de fruitsector veel worden gebruikt. ULO staat voor Ultra Low Oxygen. Voor een goede conservering van het fruit is het zuurstofgehalte in die koelcellen is zeer laag, het CO2-gehalte hoog. Voor mensen kan dit bij inademing zeer gevaarlijk zijn. In Vlaanderen is er in 2016 zelfs een dodelijk ongeval geweest, daarom is het gebruik van veiligheidsmaatregelen zo belangrijk.

Bestrijdingsmiddelen
Veilig omgaan met chemische bestrijdingsmiddelen, stoffen met een giftige werking, is een andere aandachtspunt. In het artikel ‘Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ somt het vakblad aandachtspunten op zoals de opslag van de middelen, het gebruik van beschermende kleding en het belang van het lezen van een etiket.

Mestgassen
In het artikel ‘Blijf alert voor de gevaren van mestgassen’ wordt gewaarschuwd voo het gevaar van deze gassen. De twee gevaarlijkste mestgassen zijn waterstofsulfide (H2S) en waterstofcyanide (HCN). Beide gassen zijn zwaarder dan lucht. Daarom is de concentratie van deze gassen onderin een mestopslag of mestkelder het hoogst. Het artikel noemt een aantal tips voor als je werkt met mest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *