CNV wil onderste steen boven over capaciteit Inspectie SZW

"De capaciteit van de Inspectie SZW – voorheen de Arbeidsinspectie –  staat al jaren onder grote druk. Maak daarom openbaar wat de inspectie zelf zegt over wat er nodig is aan inspectiecapaciteit om echt te kunnen handhaven", stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Het CNV heeft daarom op 1 november een Wob-verzoek gedaan om de uitvoeringstoetsen van de Inspectie SZW te openbaar te maken. Limmen: "We willen precies weten wat de inspectie zelf zegt over de capaciteit die nodig is om arbeidswetten goed te kunnen uitvoeren. Ik zie niet in waarom die informatie geheim zou moeten zijn."

Bij alle nieuwe wet- en regelgeving waar de Inspectie SZW mee te maken krijgt, maakt de dienst een zogenaamde Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets, kortweg 'uitvoeringstoets'. In zo'n toets wordt specifiek gerapporteerd of een nieuwe wet of regeling is uit te voeren en te handhaven. Ook staat in de uitvoeringstoets precies aangegeven wat het de Inspectie SZW aan capaciteit kost.

Tot nu toe weigert de inspectie die toetsen openbaar te maken, ondanks herhaald aandringen van het CNV. Daarom heeft CNV-voorzitter Maurice Limmen een officieel verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) aan de verantwoordelijk minister gestuurd om die toetsen wel openbaar te maken. Op basis van deze wet is alle overheidsinformatie openbaar, tenzij de overheid zwaarwegende belangen kan aanvoeren waarom dat niet zou kunnen. 

"Bij het CNV zien wij aan alle kanten dat er meer inspectiecapaciteit nodig is. Kijk alleen maar naar de forse stijging van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de eerste helft van 2016: een stijging van 56%, ofwel van 26 dodelijke ongevallen, naar 42", aldus Limmen. "Maak daarom deze belangrijke informatie over de inspectiecapaciteit gewoon openbaar."

Een gedachte over “CNV wil onderste steen boven over capaciteit Inspectie SZW”

 1. 160 fte extra nodig voor Inspectie SZW

  25 november 2016

  “Alarmerende cijfers. De Kamer is echt aan zet om met de begrotingsbehandelingen zorg te dragen voor een forse capaciteitsuitbreiding bij de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Er blijken minimaal 160 extra fulltimers nodig om überhaupt in 2017 op hetzelfde niveau van 2015 uit te komen. Zo erkent nu ook de minister”, aldus CNV Voorzitter Maurice Limmen.

  Limmen: “En dan heb ik het nog niet over het terugdringen van de kaalslag van jarenlange bezuiniging op de inspectie, willen we in de toekomst echt werk kunnen maken van een fatsoenlijke arbeidsmarkt in Nederland.” Dat constateert Limmen op basis van de antwoorden die minister Asscher onlangs zelf heeft gegeven op vragen van Kamerleden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2017, op 6, 7 en 8 december.

  Steeds ingewikkelder werk van de Inspectie

  Daaruit blijkt dat als de Tweede Kamer niet ingrijpt in de capaciteit van de Inspectie, die de komende jaren sowieso met 60 fte terugloopt. En om in 2017 überhaupt hetzelfde werk te kunnen doen als in 2015 is er minimaal nog eens 100 fte aan extra inspecteurs en ondersteuning noodzakelijk bij de Inspectie SZW nodig om het steeds ingewikkelder werk van de Inspectie het hoofd te kunnen bieden.

  Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden staan onder druk

   

  Limmen: “Wij zien aan alle kanten dat – ondanks de economische groei – fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een nette beloning onder druk blijven staan.”

  “Wij zien aan alle kanten dat – ondanks de economische groei – fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een nette beloning onder druk blijven staan. Daarbij helpt het natuurlijk niet dat we ook weten dat de Inspectie maar 3,5  procent van de bedrijven in risico-sectoren zoals schoonmaak controleert. Dat is eigenlijk al veel te weinig. Maar als zelfs dat niet meer mogelijk is dan krijgen malafide werkgevers dus helemaal vrij spel. Dat gaat ten koste van werknemers, maar zeker ook ten koste van bonafide werkgevers die dan worden weggeconcurreerd”, aldus Limmen in een reactie. “Het is de hoogste tijd dat de Kamer ingrijpt.”

  Inspectie komt minder aan inspectiewerkzaamheden toe

  Eerder dit jaar heeft het CNV ook al de noodklok geluid over de capaciteit van de Inspectie naar aanleiding van het Jaarverslag van de Inspectie over 2015. Daaruit bleek dat de Inspectie steeds minder aan inspectiewerkzaamheden toekwam omdat de onderzoeken van de Inspectie steeds arbeidsintensiever en juridisch ingewikkelder werden. Naar aanleiding van deze noodkreet heeft de Tweede Kamer toen een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de capaciteit van de Inspectie SZW in hoeverre die nog toereikend is. Dat onderzoek wordt volgende week verwacht.

  Limmen: “Het kan niet anders dat dat onderzoek gaat bevestigen dat er inderdaad fors meer capaciteit nodig is nu je deze antwoorden van de minister ziet. Het lijkt me dat het niet anders kan  dan dat de Tweede Kamer met voorstellen komt om geld vrij te maken voor een forse capaciteitsuitbreiding.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *