Beroepsziekten: trends en cijfers

Bron: humancapitalcare.nl

Welke beroepsziekten komen het vaakste voor in Nederland? In welke sectoren? En is de sociaal economische positie van invloed? Lees de belangrijkste ontwikkelingen uit het rapport ‘Beroepsziekten in cijfers 2018’.

De belangrijkste conclusie: van alle meldingen ging het in 57 procent van de gevallen om psychische aandoeningen en in 26 procent van de gevallen om aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. De meeste beroepsziekten – circa twee derde van de gevallen – komen voor bij werknemers boven de veertig jaar. De gevolgen van een beroepsziekte zijn groot. In 83 procent leidt de ziekte tot tijdelijke en in 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Top 3 beroepsziekten

Meest voorkomende beroepsziekten (per 100.000 werknemers) in 2017:

  1. Psychische aandoeningen (106). Procentueel neemt het aantal psychische aandoeningen toe, van 22 procent in 2013 tot 57 procent in 2017. Overspannenheid en burn-out zorgen voor driekwart van het aantal meldingen. Vooral onderwijs en overheid kennen de hoogste incidentie. Bij 65 procent van de meldingen is sprake van een verzuim dat langer dan 3 maanden duurt. In 91 procent van de gevallen wordt als hoofdoorzaak een van de risicofactoren voor psychische aandoeningen genoemd: werkinhoud; werkrelaties; werktempo; trauma en taakautonomie.
  2. Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat (53). Komen vooral in landbouw, bosbouw & visserij, industrie, bouwnijverheid en vervoer & opslag 1,4 – 2,3 keer zoveel voor. Meest gemeld zijn RSI van schouder of bovenarm, tenniselleboog en specifieke schouderklachten. Grootste risicofactor is snel herhaalde armbewegingen, tillen & dragen, handkracht en duwen & trekken. Bijna driekwart van de werknemers met deze klachten verzuimt minimaal een maand.
  3. Gehooraandoeningen (10)Het aantal meldingen is fors afgenomen omdat gegevens uit de bouwnijverheid niet meer systematisch worden verzameld. Politiepersoneel is nu oververtegenwoordigd. In 92 procent van de gevallen zorgen gehooraandoeningen niet voor verzuim.

 

 

Top 5 sectoren Economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen van beroepsziekten: 1. Industrie 2. Vervoer en opslag 3. Overheid 4. Onderwijs 5. Bouwnijverheid

 

Invloed van sociaal economische positie

Opvallend is dat beroepsziekten ruim 2,7 keer vaker voorkomen bij werknemers in beroepen met een lagere sociaal economische positie. Beroepsziekten aan het houdings- en bewegingsapparaat en lawaaislechthorendheid zorgen hier voor twee derde van het aantal meldingen. Bij werknemers in een hogere sociaal economische positie zorgen overspanning en burn-out voor 60 procent van de meldingen en dit stijgt per jaar met gemiddeld 6 procent.

Meer info / volledig rapport

De cijfers zijn samengesteld door het Nederland Centrum voor Beroepsziekten, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal zijn in 2017 door 792 artsen 4.619 meldingen van een beroepsziekte gedaan. Lees het volledige rapport of bekijk de infographic.

Hulp nodig?

Als adviseur op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid heeft HumanCapitalCare alle kennis in huis om werkgevers te helpen hun medewerkers langdurig inzetbaar te houden. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op met HumanCapitalCare in uw regio.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *