Bericht van Inspectie SZW en VNO-NCW en MKB-Nederland

bron:uneto-vni.nl
Op 5 oktober zijn afnemers van Eurogrit geïnformeerd, dat er geringe hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) in Eurogrit straalmiddel smeltslak zitten. Dit wordt onder meer gebruikt om verf, roest en vuil te verwijderen van stalen en kunststoffen oppervlakte in kader van onderhoud, renovatie en bij bouw.

Na ontdekking zijn de verantwoordelijke inspectiediensten van de overheid daarover door Eurogrit onmiddellijk geïnformeerd.
Eurogrit heeft afnemers geadviseerd:
• het product niet langer te gebruiken
• verpakkingen die al geopend zijn, moeten worden gesloten
• bedrijven die nog voorraad hebben, is gevraagd Eurogrit te informeren hoeveel voorraad zij hebben.
De zorg voor werknemers heeft de absolute prioriteit voor bedrijven en toezichthouder. Duidelijkheid hierover is van het grootste belang. Voor bedrijven is het vervolgens van belang zo snel als verantwoord en mogelijk is weer aan het werk te kunnen om de economische en financiële schade te beperken. Veel werkzaamheden zijn stilgelegd uit voorzorg. Op dit moment is risicoklasse 2 van kracht, zodat een gecertificeerd bedrijf moet worden ingeschakeld voor meting, verwijdering en vrijgave, voordat er weer mee gewerkt mag worden.

Inspectieonderzoek gaande om tot gewenste duidelijkheid te komen
De Inspectie SZW is de coördinerende inspectie voor de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Inspectie Leefomgeving en Transport en Omgevingsdiensten in deze zaak. In opdracht van de Inspectie SZW voert TNO met de grootst mogelijke spoed een zogeheten 4-fasen onderzoek uit.
Het onderzoek moet aantonen wat de blootstelling van werknemers is bij het opruimen van straalgrit waarin asbest voorkomt. Verder wordt onderzocht wat de blootstelling van werknemers is geweest bij activiteiten in het gebied waar met straalgrit van Eurogrit is gewerkt. Ook wordt onderzocht wat de blootstelling van werknemers is tijdens de straalwerkzaamheden van de stralers zelf. Alleen als die blootstellingsonderzoeken aantonen dat afgeschaald kan worden naar risicoklasse 1 zullen bedrijven onmiddellijk worden geïnformeerd en kunnen zij hun werkzaamheden hervatten. Ook zal het onderzoek een blootstellingsonderzoek naar omstanders en omwonenden omvatten.
De onderzoeksresultaten zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 oktober 2017, worden opgeleverd en bekend worden gemaakt.

2 gedachten over “Bericht van Inspectie SZW en VNO-NCW en MKB-Nederland”

 1. ‘Straalmiddel van Eurogrit langer vervuild met asbest’
  Het asbesthoudende straalgrit dat onder meer bij de renovatie van de Arsenaaltoren en Heerema werd gebruikt, is al veel langer vervuild dan tot nu toe werd aangenomen. De inspectie SZW houdt er rekening mee dat al sinds mei 2015 asbest in het grit zat. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO in opdracht van de inspectie heeft uitgevoerd, schrijft het AD.
  Het onderzoeksinstituut vond asbest in oude monsters staalgrit. “Het gaat om heel kleine hoeveelheden”, zegt Paul van der Burg van de inspectie SZW tegenover de krant. Hoe het asbest in het grit is gekomen wordt nog onderzocht.
  Fabrikant Eurogrit uit Dordrecht is een van de grootste gritleveranciers van Nederland. Het bedrijf sloeg begin deze maand alarm na de ontdekking van asbest in staalgrit.
  Werkplaats Terneuzen
  Deze week bleek dat het straalgrit ook werd gebruikt bij de gemeentelijke werkplaats de Koegors in Terneuzen. Bij scheepsbouwers Damen en Amels werden uit voorzorg 250 werknemers naar huis gestuurd. Na onderzoek werden beide bedrijven asbestvrij verklaard.
  Bij Heerema, de Arsenaaltoren en de Terneuzense werkplaats waar het grit wel aangetroffen werd, zijn saneringsplannen opgesteld en of uitgevoerd.

 2. Opruimen verontreinigd straalgrit kan onder strenge voorwaarden

  Nieuwsbericht | 31-10-2017 | 17:04

  Het asbesthoudend straalgrit dat op de markt is gebracht, is in opdracht van de Inspectie SZW door onderzoeksbureau TNO onderzocht. Uit metingen blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het onder meer doornat te maken en daarna op te zuigen. De Inspectie SZW heeft het opruimen van alle straalgrit met grondstoffen  afkomstig uit Oekraïne ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

  Het gaat hier om alle Eurogrit of hetzelfde product dat onder een andere handelsnaam (bijvoorbeeld Excellent Grit) op de markt is gebracht sinds mei 2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met asbest kan bevatten.

  Als er nog ongebruikt straalgrit aanwezig is bij bedrijven zal dit straalgrit door Eurogrit worden afgevoerd. Bedrijven worden hierover door Eurogrit geïnformeerd. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient het bedrijf zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten) verwijderen. Dit kan onder strikte voorwaarden.

  De Inspectie SZW zal bij een aantal bedrijven informatie opvragen over de wijze waarop het gebruikte en ongebruikte straalgrit is of wordt verwijderd. Tevens zullen de Inspectie SZW of de Omgevingsdiensten op een aantal locaties inspecties uitvoeren.

  De metingen van TNO zijn verricht tijdens bepaalde werkwijzen van opruimen. Zo bleek uit het onderzoek dat er tijdens het ’droog’ opscheppen of vegen van het straalgrit een kans op schadelijke blootstelling optreedt aan in te ademen asbestvezels en stofdeeltjes. Voor het veilig opruimen van het straalgrit zal het ’door en door’ nat gemaakt moeten worden en daarna met een industriële stofzuiger worden opgezogen. Daarom is het van belang dat bij het opruimen de voorgeschreven werkwijze zorgvuldig wordt uitgevoerd.

  Bij het opruimen van het straalgrit, onder risicoklasse 1, zijn de volgende condities van toepassing:

  • U meldt de asbestverwijderingswerkzaamheden twee dagen van te voren bij de Inspectie SZW, via het online formulier dat te bereiken is via http://www.inspectieszw.nl, onder ‘Asbesthoudend straalgrit’; 
  • Voorafgaand aan de verwijdering instrueert u de medewerkers die dit gaan uitvoeren uitvoerig over de risico’s van asbest en inhaleerbare stofdeeltjes en over de vereiste werkwijze;
  • Voorafgaand aan de verwijdering maakt u het straalgrit ‘door en door’ nat, door middel van sproeien met bijvoorbeeld een tuinslang. Het is daarbij van belang dat al het straalgrit nat wordt, echter zonder dat er veel overtollig water ongecontroleerd kan wegstromen;
  • Zo nodig, dat wil zeggen wanneer de laag straalgrit zo dik is dat de onderliggende lagen niet direct bevochtigd kunnen worden, zet u het bevochtigen voort tijdens het verwijderen;
  • Verwijdering dient plaats te vinden door middel van een industriële stofzuiger voorzien van een HEPA-filter of een daartoe geschikte zuigwagen.
  • Indien door omstandigheden opzuigen niet mogelijk is dient u door middel van voorzichtig scheppen en vegen het straalgrit op te ruimen. U moet ook dan het straalgrit door en door nat houden, en voorkomen dat er zichtbaar stofwolken ontstaan.
  • De medewerkers dragen een Tyvek wegwerpoverall die na het werk luchtdicht wordt verpakt en afgevoerd als asbesthoudend afval;
  • De medewerkers dragen uit voorzorg een P3 stofmasker (halfgelaatsmasker);
  • Om verdere verspreiding te voorkomen moet u laarzen en/of werkschoenen aan de rand van het werkgebied goed afspoelen met ruim water.
  • Het straalgrit verpakt u dubbel in stevig kunststof zakken voorzien van asbestlogo;
  • Dit geldt eveneens voor de met asbest vervuilde filters en stofzakken uit HEPA-stofzuigers en zuigwagens;
  • Het verpakte gebruikte straalgrit en de vervuilde filters en stofzakken zijn asbesthoudend afval en moet u als zodanig afvoeren naar een daartoe vergunde stortplaats. Als u dit zelf doet, moet u zich ervan vergewissen dat u voldoet aan de daarvoor geldende afvalstoffenregelgeving en dat u een stortbewijs ontvangt. Als u het asbesthoudende grit, stofzakken en filters laat afvoeren, dan dient dit door een erkende vervoerder te gebeuren;
  • U reinigt werklocaties die mogelijk besmet zijn geraakt door het verslepen van het straalgrit met behulp van natte- of kleefdoeken, en verpakt deze gebruikte doeken vervolgens eveneens als asbesthoudend afval;
  • U voert zelf een visuele eindbeoordeling uit om te controleren dat al het besmette straalgrit is verwijderd.

  Pak werken met straalgrit

  Publicaties

  •  

  Blootstelling van werknemers tijdens het opruimen van straalgrit

  TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in…

  Rapport | 31-10-2017

   

   

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *