Asscher: ‘Vaccinatie vrije keuze werknemers’

BELEID – Minister Asscher van Sociale Zaken neemt het advies van de Gezondheidsraad om het verplichten van vaccinatie in bepaalde gevallen te onderzoeken niet over. In een Kamernbrief schrijft Asscher het verplichten in beginsel onwenselijk te vinden. Asscher vindt het van groot belang om werknemers hierin een vrije keuze te laten. 'Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie in ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid.
Indien een werknemer vaccinatie weigert, heeft dit gevolgen', aldus de minister. 'Het is dan belangrijk om in goed overleg tussen werkgever en werknemer te kijken naar oplossingen. Wellicht zijn andere beschermende maatregelen mogelijk en indien dat niet het geval is, moeten werknemer en werkgever kijken naar vervangende werkzaamheden.'

In de brief stelt Asscher dat weigering van vaccinatie geen negatieve rechtspositionele consequenties kan hebben voor werknemers. Dit speelt ook bij ernstige risico’s voor derden. De werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor het gezond en veilig  werken van de werknemers maar werkgever en werknemer kunnen samen ook een verantwoordelijkheid richting derden hebben. Dit kan een reden zijn om vanuit de werkgever vaccinatie tegen bepaalde infectieziekten als norm te stellen, bijvoorbeeld in een zorginstelling. Wie niet aan die norm wil voldoen moet naar andere beschermende maatregelen of vervangende werkzaamheden kijken. Asscher roept in navolging van de aanbeveling van de Gezondheidsraad werkgevers en werknemers op om vaccinatieafwegingen op brancheniveau te maken. Het Q-koorts advies verschijnt dit voorjaar en kan hierbij als voorbeeld worden dienen.

In juni 2012 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad gevraagd om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te ontwikkelen. Directe aanleiding was de uitbraak van Q-koorts en de gevolgen daarvan voor werkenden. De Gezondheidsraad gaf destijds in haar briefadvies over vaccinatie van mensen tegen Q-koorts in overweging om de verschillen in uitgangspunten bij vaccinatie in het kader van een publiek programma en in het kader van de arbeidsomstandigheden nader in kaart te brengen.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/26/kamerbrief-over-advies-gezondheidsraad-afwegingskader-vaccinatie-werknemers.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *