Arbeidsveiligheid op Nederlandse werkvloer kent nog steeds de nodige uitdagingen

Bron: www.regioinbedrijf.nl

Onlangs publiceerde de Inspectie SZW, toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staat van arbeidsveiligheid: de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten.

 

Anno 2018 kent de Nederlandse werkvloer nog steeds de nodige uitdagingen. Het aantal ernstige arbeidsongevallen loopt de laatste jaren steeds verder op en beroepsziekten eisen jaarlijks duizenden slachtoffers. In 2016 kampte naar schatting circa 11 procent van de werknemers in Nederland met een beroepsziekte. Beroepsziekten met een dodelijke afloop zoals kanker, hart- en vaatziekten en problemen met de ademhalingswegen komen echter pas na veel langere tijd aan het licht.

Aantal arbeidsongevallen weer gestegen

Ook het aantal door de Inspectie gestarte ongevalsonderzoeken betreft de nodige zorg. In 2017 steeg dit aantal met ruim 7 procent naar 2.500 voorvallen op jaarbasis. Van de 4.250 arbeidsongevallen in 2017 vonden de meest ernstige ongelukken plaats in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag.

Tekortschietende arbeidsveiligheid

Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW: ‘’Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Kortom: alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers.”

Gedrag en cultuur

In het rapport de Staat van arbeidsveiligheid ligt de nadruk dit jaar expliciet op gedrag en cultuur op de werkvloer. Na een eeuw waarin verbetering vooral werd gezocht in het veiliger maken van machines en het borgen van arbeidsveiligheid in arbozorgsystemen is het nu immers tijd om verder te kijken. Marc Kuipers: ‘’Voorzorgsmaatregelen, het gebruiken van beschermingsmiddelen en frequente gesprekken over veiligheid moeten de onwrikbare basis zijn voor hoe er gewerkt wordt. Doe het goed of doe het niet. Bedrijven moeten daarbij doorlopend investeren in hun veiligheidscultuur. Het is goed om te zien dat in ons land veel bedrijven daar al op een voortvarende manier mee bezig zijn.’’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *