Arbeidsomstandigheden Klachten & Ongevallen in de periode 2012-2015

Jaarlijks komen er bij de Inspectie circa 6.500 meldingen binnen over de arbeidsomstandigheden in Nederland. Dat zijn meldingen van klachten en signalen en van ongevallen: iets minder dan de helft betreft klachten en signalen en ruim de helft aan ongevallen.

In 2015 zijn 3.012 klachten en signalen binnen gekomen, waarvan 1.492 nader onderzocht. Daarnaast zijn 3.622 ongevallen gemeld waarvan er 2.391 nader zijn onderzocht. In dit rapport zijn de gemelde arbeidsongevallen en klachten en signalen over de periode 2012 tot en met 2015 integraal geanalyseerd met als primair doel bij te dragen aan het inzicht in de aard en omvang van arbeidsongevallen en klachten en signalen met betrekking tot arbeidsomstandigheden in Nederland.

Hoewel niet alle meldingsplichtige arbeidsongevallen daadwerkelijk worden gemeld, is het aannemelijk dat ondermelding een kleinere rol speelt naarmate het ernstigere arbeidsongevallen betreft. De sectoren waarin in absolute zin de meeste arbeidsongevallen spelen zijn de industrie, bouwnijverheid en handel. Uit deze sectoren komen ook de meeste klachten.

De meeste klachten die binnenkomen hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen (vooral valgevaar en algemeen) en op gevaarlijke stoffen/biologische agentia (vooral asbest en algemeen). Andere onderwerpen waar veel klachten over binnenkomen zijn arbeidstijden, arbeidsmiddelen (bijv. onjuiste of ondeugdelijke middelen), arbozorg en organisatie van de arbeid (waaronder psychosociale arbeidsbelasting).

klik hier voor het rapport.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *