Arbeidsinspectie legt werk stil: 10 gouden regels voor veilig plaatsen van zonnepanelen

Overgenomen van: www.personeelsnet.nl

In ruim een jaar tijd waren er meer dan 40 arbeidsongevallen bij de installatie van zonnepanelen. En de afgelopen 3 jaar waren er 5 ongevallen met een dodelijke afloop. Bij een recente inspectie kwamen arbeidsinspecteurs dan ook veel onveilige werkplekken tegen. Vaak werkten mensen op daken zonder valbescherming. Bij meer dan de helft van de bouwplaatsen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd. Bedrijven kunnen zich daarom beter houden aan de ‘10 gouden regels voor het veilig plaatsen van zonnepanelen.’

Dat is geconstateerd bij een gecoördineerde controle op 200 bouwplaatsen verspreid over land door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bij ongeveer140 bouwplaatsen zagen de arbeidsinspecteurs meer dan 250 overtredingen, waarbij er vooral gevaar was dat arbeiders van een grote hoogte zouden kunnen vallen. Bij de helft van de inspecties is het werk daarom direct stilgelegd.

Houd je gewoon aan de Arbowet
Onveilig werken kan leiden tot ernstig letsel en heeft soms zelfs de dood tot gevolg. “Veel van die ongevallen kunnen gewoon worden voorkomen door je te houden aan de Arbowet en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen,” legt projectmanager Jane Tijssen van de Arbeidsinspectie uit.

Samen met 150 inspecteurs ging Tijssen donderdag 16 maart het land in om te controleren op bouwplaatsen. Het accent van de controle lag vooral op valgevaar vanaf daken.

Vooral onveilig werk in Brabant en Limburg
Opvallend was het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom steden als Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil, vaak bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Als de Arbeidsinspectie het werk stillegt, mag dat pas weer worden opgepakt als is aangetoond dat de werksituatie weer veilig is.

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Bij andere bedrijven waren de overtredingen minder ernstig en kwam de werkgever of opdrachtnemer ervan af met een waarschuwing.

10 gouden regels voor het veilig plaatsen van zonnepanelen
Bij het werken op hoogte, worden werknemers blootgesteld aan grote risico’s. De werkgever moet daarom goede instructies geven aan de medewerkers en de juiste veiligheidsmaatregelen nemen.
Branchevereniging Holland Solar heeft daarom 10 gouden regels opgesteld om veilig zonnepanelen te plaatsen. 

10 gouden regels voor het veilig plaatsen van zonnepanelen

  1. Bij werkzaamheden op een dak hoger dan 2,5 meter moet je veiligheidsmaatregelen nemen;
  2. Alleen werken op hoogte is niet toegestaan. Er moet een tweede persoon zijn. Dit om direct in te kunnen grijpen als je bijvoorbeeld valt en in een harnas hangt;
  3. Let altijd op verandering van weersomstandigheden. Zo mag je boven windkracht 7 geen werkzaamheden op hoogte uitvoeren;
  4. Is er langer dan 3 manuur werk op een hellend dak? Dan is alleen persoonlijke beveiliging niet voldoende. Gebruik dan collectieve beveiliging;
  5. Zorg ervoor dat je voldoende voorgelicht bent over de gevaren en uitgerust bent met juiste materialen, neem ALTIJD de juiste veiligheidsmaatregelen;
  6. Een ladder is geen transportmiddel voor materialen. Zonnepanelen mag je niet in de hand over een ladder meenemen naar het dak. Gebruik de juiste arbeids- en hulpmiddelen;
  7. Veiligheid in de meterkast: laat deze werkzaamheden uitvoeren door een deskundige en zorg dat de elektrische installatie dan spanningsloos is;
  8. Gebruik je gezond verstand en zorg dat ook je collega veilig werkt;
  9. Bij het werken op hoogte moet je voorbereid zijn op een noodsituatie. Weet hoe je moet handelen wanneer er iets fout gaat;
  10. Gebrek aan tijd en geld zijn NOOIT een reden om onveilig te werken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *