Acht dodelijke ongevallen tijdens agrarisch werk in 2020

Bron:Nieuweoogst.nl

De sector ‘agrarisch en groen’ betreurde in 2020 acht doden. Dat aantal is gelijk aan 2019, maar minder dan het jaargemiddelde van de afgelopen tien jaar. De slachtoffers vielen bij zeven ongevallen tijdens het werk. Dat meldt Stigas, kenniscentrum en dienstverlener op het gebied van ongevallen- en verzuimpreventie.

Opvallend is dat alle dodelijke ongevallen gebeurden in de dierhouderij. Drie op een melkveehouderij en de overige op een dier-, rundvee-, varkens- en paardenhouderij. De meeste ongevallen gebeurden met machines (vier) en mestgassen (twee).

In de meeste gevallen was het slachtoffer de ondernemer zelf. Daarnaast kwamen er twee kinderen om het leven. Ook overleed er een vrijwilliger. Werknemers in loondienst waren in 2020 geen slachtoffer van een dodelijk ongeval.

• Lees ook: Machineveiligheid speerpunt Veilig op 1-week

Het is de derde keer in vier jaar dat het aantal dodelijke ongevallen onder de tien blijft. De afgelopen tien jaar waren er gemiddeld dertien dodelijke ongevallen per jaar. De tien jaar daarvoor gemiddeld achttien per jaar.

Dat het aantal dodelijke ongevallen lager is dan gemiddeld, mag geen reden zijn om de aandacht te laten verslappen, meent Stigas-werkgeversvoorzitter en LTO-bestuurder Wim van den Boomen. ‘Veiligheid moet ‘top of mind’ blijven. Dat start op je eigen bedrijf. Bespreek gevaarlijke situaties met elkaar, leer van wat er misging en onderschat niet wat er mis kan gaan.’

Stigas heeft er de afgelopen jaren met het platform Veilig op 1 extra op ingezet het aantal ongevallen richting nul te laten gaan. ‘We zijn er nog niet’, zegt Van den Boomen. ‘Maar het is goed om te zien dat er door de jaren heen sprake is van een daling. Ook in 2021 zetten we met het platform acties op om veilig gedrag te bevorderen.’

Waken voor onderschatting

Ook Jeroen Brandenburg, FNV-bestuurder en Stigas-werknemersvoorzitter, waakt voor onderschatting. ‘Het is goed om te constateren dat onze aandacht voor veilig en gezond werken zijn vruchten lijkt af te werpen, maar elk ongeval is er één te veel. Bovendien staan we er als ‘agrarisch en groen’ in vergelijking met andere sectoren nog altijd niet zo goed voor. Aandacht voor veiligheid blijft wat mij betreft dan ook de komende jaren hard nodig.’

In het platform Veilig op 1 werken de volgende partijen samen: LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Nevedi, ForFarmers, Agrifirm, Nijhof-Wassink, ZuivelNL, RIVM, Inspectie SZW en Stigas.

Dodelijke ongevallen in 2020

21 januari: Man overlijdt na val in gierput (rundveehouderij, ondernemer).
24 januari: Twee personen overlijden in een gierput (varkenshouderij, ondernemer en gezinslid).
23 februari: Man komt om het leven door ongeval met paard (paardenhouderij, vrijwilliger)
21 maart: Kind wordt overreden door vrachtwagen (dierhouderij).
30 april: Kind komt om bij een ongeluk met een landbouwvoertuig (melkveehouderij).
27 juli: Man raakt bekneld in melkmachine (melkveehouderij).
28 november: Man overlijdt tijdens werkzaamheden in een maissilo (melkveehouderij).

2 gedachten over “Acht dodelijke ongevallen tijdens agrarisch werk in 2020”

 1. Arbeidsongevallen blijven een probleem

  Uit: Groenekennis;door:Jarne Depaepe, consulent tuinaanleg

  Het aantal arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector daalt niet. Ook in de tuinaanleg zien we ondanks geleverde inspanningen geen daling van het aantal arbeidsongevallen.

  Volgens Fedris vonden er de afgelopen vijf jaar gemiddeld 547 ongevallen/jaar plaats bij landschapsverzorgers.

   

  Harde cijfers

  Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Ferdris) blijkt dat het aantal ongevallen nog steeds heel hoog blijft. Het overgrote deel van de ongevallen (74%) gebeurt op het bedrijf zelf. Sinds begin dit jaar werden 343 arbeidsongevallen aangegeven, waarvan 55 met machines en vervoersmiddelen. Belangrijk om op te merken is dat deze cijfers enkel de arbeidsongevallen met werknemers in kaart brengen. De ongevallen die werkgevers of zelfstandigen overkomen worden hier niet mee in opgenomen.

  Ondanks de geleverde inspanningen blijft arbeidsveiligheid dus een teer punt in de sector. Er moet blijven ingezet worden op dit thema om de sector veiliger te maken.

   

  Wat met de tuinaanleg?

  Cijfers van arbeidsongevallen in de sector van de landschapsverzorging worden apart geteld, los van de globale cijfers voor land- en tuinbouw.

  Van 2015 tot 2019 vonden in totaal gemiddeld 547 ongevallen per jaar plaats, met een maximum van 573 ongevallen in 2018. Het gaat over arbeidsongevallen waarbij er sprake is van minstens één dag arbeidsongeschiktheid.

  De afgelopen vijf jaar vielen in totaal ook vijf dodelijke slachtoffers bij het uitvoeren van activiteiten in de landschapsverzorging.

  Opmerkelijk is dat er alleen al in het jaar 2019 drie dodelijke ongevallen plaatsvonden. Van een dalende trend is er helaas nog geen sprake.

   

  Maatregelen

  De voorbije jaren zijn er nochtans extra maatregelen genomen om de veiligheid op bedrijven te verbeteren.

  Preventie komt in de opleidingen voor landbouwers aan bod bij veiligheid op de weg, arbeidsveiligheid en gevaar van mestgassen. Daarnaast organiseerden de erkende centra voor landbouwvorming 138 opleidingen waarin EHBO aan bod kwam. Het Departement Landbouw en Visserij organiseerde in het najaar van 2019, samen met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en PreventAgri, een studiedag voor adviseurs over het thema arbeidsveiligheid. Het doel van deze studiedag was om de verschillende sectorinitiatieven en de expertise over arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector met de adviseurs te delen. Zo kunnen zij deze informatie in hun adviezen aan de landbouwers en landschapsverzorgers doorgeven.

   

  Extra aandacht is nodig

  Preventie en arbeidsveiligheid verdienen volgens minister Crevits nog extra aandacht. Deze thema’s werden daarom opgenomen in de lijst van beleidsprioriteiten die aan de centra werden gecommuniceerd voor het werkingsjaar 2020. Een belangrijke mogelijkheid is om samen met de landbouworganisaties, die in nauw contact staan met hun leden, bijkomende campagnes op te zetten rond arbeidsveiligheid in de sector. Hiervoor moeten uiteraard ook de nodige extra financiële middelen voorzien worden.

 2. MINDER DODELIJKE ONGEVALLEN IN 2020 IN AGRARISCHE SECTOR

  Bron:NMV.NU

  In 2020 betreurde de agrarische en groene sector, net als in 2019, acht doden. Wederom minder dan het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar. Zij kwamen om het leven tijdens zeven ongevallen die tijdens het werk plaatsvonden. 

  Opvallend is dat alle dodelijke ongevallen gebeurden in de dierhouderij: drie op een melkveehouderij; de overige op een dier-, rundvee-, varkens- en paardenhouderij. De meeste ongevallen gebeurden met machines (vier) en mestgassen (twee).

  In de meeste gevallen was het slachtoffer de ondernemer zelf. Daarnaast kwamen er twee kinderen om het leven. Ook overleed er een vrijwilliger. Werknemers in loondienst waren in 2020 geen slachtoffer van een dodelijk ongeval.

  Het is de derde keer in vier jaar dat het aantal dodelijke ongevallen onder de tien blijft. De afgelopen tien jaar waren er gemiddeld dertien dodelijke ongevallen per jaar. De tien jaar daarvoor gemiddeld achttien per jaar.

  Aantal dodelijke ongevallen* per jaar afgelopen 20 jaar

  *Het betreft alle dodelijke ongevallen tijdens het werk van werkgevers/ondernemers, werknemers, gezinsleden, vrijwilligers, erfbezoekers en omstanders.

  Dodelijke ongevallen 2020

  1.     21 januari: Man overlijdt na val in gierput (rundveehouderij, ondernemer).

  2.     24 januari: Twee personen overlijden in een gierput (varkenshouderij, ondernemer en gezinslid).

  3.     23 februari: Man komt om het leven door ongeval met paard (paardenhouderij, vrijwilliger)

  4.     21 maart: Kind wordt overreden door vrachtwagen (dierhouderij).

  5.     30 april: Kind komt om bij een ongeluk met een landbouwvoertuig (melkveehouderij).

  6.     27 juli: Man raakt bekneld in melkmachine (melkveehouderij).

  7.     28 november: Man overlijdt tijdens werkzaamheden in een maissilo (melkveehouderij).

  “Aandacht blijft hard nodig”

  Wim van den Boomen, bestuurder bij LTO Nederland en werkgeversvoorzitter Stigas: “Het is uiterst triest dat er elk jaar weer mensen overlijden tijdens het werk. Ons medeleven gaat uit naar de familie en naasten. Veiligheid moet top of mind blijven. Dat start op je eigen bedrijf: bespreek gevaarlijke situaties met elkaar, leer van wat er misging en onderschat niet wat er mis kan gaan. De afgelopen jaren hebben we ons met het platform ‘Veilig op 1’ extra ingezet om richting nul ongevallen in 2020 te gaan. We zijn er nog niet, maar het is goed om te zien dat er door de jaren heen sprake is van een daling. Ook in 2021 zetten we met het platform acties op om veilig gedrag te bevorderen.”

  Jeroen Brandenburg, bestuurder bij FNV en werknemersvoorzitter Stigas: “Goed om te constateren dat onze aandacht voor veilig en gezond werken zijn vruchten lijkt af te werken, maar elk ongeval is er één teveel. Bovendien staan we er als agrarisch en groen in vergelijking met andere sectoren nog altijd niet zo goed voor. Aandacht voor veiligheid blijft wat mij betreft dan ook de komende jaren hard nodig!”.

  In het platform ‘Veilig op 1’ werken de volgende partijen samen: LTO Nederland, Cumela, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV, CNV Vakmensen, VBNE, AVIH, Fedecom, Nevedi, ForFarmers, Agrifirm, Nijhof-Wassink, ZuivelNL, RIVM, Inspectie SZW en Stigas.

  http://www.veiligop1.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *