3e druk Vakboekje Veilig Funderen

Bron:HZC

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) heeft in 2012 het Vakboekje Veilig Funderen uitgebracht. Dit vakboekje geeft op een overzichtelijke manier inzicht in de vele VGM-aspecten en -risico’s binnen de funderingsbranche met als doel (bijna-)ongevallen, incidenten en (milieu-) schades verder te voorkomen. ondanks is er weer een nieuwe druk uitgekomen.

Ondanks de vele inspanningen die de gehele bouwbranche levert om ongevallen te voorkomen, is deze sector nog steeds risicovol. Ook de funderingsbranche, die vaak voorin het bouwproces haar werkzaamheden uitvoert, heeft hiermee te maken.

Door de heldere opzet kan het Vakboekje Veilig Funderen op alle aanwezige niveaus worden toegepast. Het Vakboekje Veilig Funderen is vooral bedoeld voor werknemers (inclusief ZZP-ers, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs). Maar ook voor directieleden, VGM-coördinatoren, preventiemedewerkers, opdrachtgevers, aannemers, constructeurs en architecten is het Vakboekje Veilig Funderen een onmisbaar “stuk gereedschap” om veilig(er) te werken. In feite is het Vakboekje Veilig Funderen een praktische en veiligheidskundige uitwerking van de Arbocatalogus Funderingen.

Dit boekwerk kan tevens dienen als belangrijke schakel in het blijvend voldoen aan de Arbowet, VCA- en VCU-eisen. Ook kan het als naslagwerk gebruikt worden voor bijvoorbeeld toolbox meetings, bij de introductie van nieuwe werknemers en als “praktijkboek VGM” binnen de opleidingen machinist funderingsmachine en funderingswerker en aanverwante opleidingen.

Met de uitgifte van dit Vakboekje Veilig Funderen onderstrepen de NVAF, haar leden en de gehele funderingsbranche het belang van veilig werken en het verder verbeteren van haar VGM-prestaties en die van bij haar werk betrokken derden.

Eind dit jaar zal er een update van de arbocatalogus funderingen tot stand komen. Hierbij zijn ook de vakorganisaties incl. Vakvereniging Het Zwarte Corps betrokken.

De arbocatalogi zijn maatgevend voor werkgevers en werknemers. Men gaat voor het werken in de funderingsbranche naar www.arbocatalogus-funderingen.nl.

De nieuwe versie van de arbocatalogus zal voor een groot deel overeenkomen met het Vakboekje en er zal in de arbocatalogus veelvuldig naar het Vakboekje worden verwezen ter nadere informatie.

Voor meer informatie of voor het bestellen van een of meer exempla(a)ren kunt u contact opnemen met:

NVAF

Postbus 1218

3840 BE Harderwijk

telefoon: 0341 – 456 191

fax: 0341 – 456 208

digitaal: Vakboekje bestellen

internet: www.nvaf.nl.

De niet-ledenprijs is € 25,- excl. 6 % BTW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *