Werkzaamheden op daken

Risico’s bij het werken op daken

02-05-2012

Het uitvoeren van werkzaamheden op daken kan gevaarlijk zijn, zowel voor degene op het dak als degene op de grond. Daarom zijn strenge veiligheidsnormen van cruciaal belang, ongeacht de duur van de werkzaamheden.

Arbeidsveiligheid.net, het netwerk waar veiligheidsprofessionals onder andere tools, checklists, veiligheidsinstructies en toolboxen kunnen vinden, wijdt er een heel artikel aan en zet alle relevante zaken op een rij.

Het artikel maakt de meest voorkomende risico’s inzichtelijk en geeft een aanzet in de beheersing van deze risico’s in die gevallen dat dit noodzakelijk is. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderkennen en aanpakken van deze gevaren.

Maatregelen

Er moeten maatregelen genomen worden als gewerkt wordt op een dak met een hoogte van 2,5 meter of meer, of indien er sprake is van specifieke risico’s zoals de aanwezigheid van verkeer, scherpe delen en water.

Daarnaast moet men beducht zijn voor mogelijk bijkomende gevaren, zoals bijvoorbeeld legionellabesmetting en straling van GSM-antennes.

Risico-inventarisatie

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op daken zijn er diverse aspecten die tijdens de risico-inventarisatie aan bod moeten komen, waaronder:

1.Valgevaar bij het betreden van daken;

2.Valgevaar bij werkzaamheden langs de dakrand;

3.Valgevaar door lichtstraten en -koepels;

4.Valgevaar door zwakke plekken in het dak;

5.Bedwelming door stoffen uit afzuiginstallaties;

6.Legionellabesmetting door koeltorens;

7.Stralingsrisico door GSM-antennes;

8.Gevaar voor vallende materialen.

Lees hier het complete artikel op Arbeidsveiligheidsnet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *