147 van 657 medewerkers Groenlo besmet met corona

Bron:Pigbusiness.nl

Uit onderzoek door de GGD onder alle 657 medewerkers van de vestiging Groenlo blijkt dat 147 medewerkers daarvan positief getest zijn op corona. Dat meldt Vion. Eerder bleek dat 45 medewerkers positief testten op een groep van 212 medewerkers. Hierna werd in overleg met de GGD besloten alle overige 445 medewerkers die werkzaam zijn in de vestiging, Groenlo ook te testen.

Op 21 mei besloot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na overleg met de GGD om alle medewerkers van de slachterij Vion in Groenlo de komende twee weken in thuisquarantaine te houden. Ook de 102 nu positief geteste medewerkers hadden geen klachten of symptomen. De GGD is op grond van deze uitkomst gestart met een bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding van het virus in de grensregio te dammen.

Oorzaak besmettingen onbekend

Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group: „Allereerst zijn wij geschrokken en verrast dat 22% van onze medewerkers, die werken in Groenlo, besmet zijn. De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer één. De schrik zit er in omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijkt 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben. Dat is kennelijk een kenmerk van dit virus. Wij kennen de oorzaken nog niet waarom bij ons vleesbedrijf in Groenlo deze besmettingsgraad is. Wij houden ons strikt aan de voorschriften van de autoriteiten voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Zodat onze medewerkers zorg kunnen blijven dragen voor de vleesvoorziening in Nederland. Als dan de besmettingsgraad vervolgens boven verwachting van de experts ligt, dan zal dat betekenen dat we met de experts, zoals RIVM, GGD en NVWA, hier aanvullende maatregelen op nemen. Daarover zijn we steeds in gesprek. Zo ook nu. Wij volgen de lijn RIVM/GGD/NVWA.”

Intensief contact met medewerkers

Vion zegt dat ze voortdurend alle benodigde maatregelen getroffen om te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van haar medewerkers. Ook voldoet het bedrijf aan alle voorwaarden van RIVM, NVWA en GGD om besmetting te voorkomen. Het bedrijf geeft aan intensief contact met alle medewerkers gedurende deze periode te hebben, totdat zij weer aan de slag mogen gaan. De vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland.

Naar aanleiding van deze testresultaten zal Vion in overleg treden met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, de GGD en de NVWA onder welke voorwaarden er bij deze vestiging weer kan worden doorgewerkt. Daarbij zal Vion nadrukkelijk alle tot nu toe genomen maatregelen onder de loep nemen en verbeteringen doorvoeren als daar aanleiding voor is en binnen de mogelijkheden die het bedrijf heeft. Dit betreft de werkomgeving, de woonsituatie van de werknemers als ook het vervoer naar de vestiging.

Nauw samenwerken instanties

Vion blijft zoals steeds in de huidige situatie nauw samenwerken met de medewerkers en de verschillende instanties zoals de Veiligheidsregio, GGD, RIVM, NVWA en Inspectie SZW. Het bedrijf zet zich in voor een zo veilig mogelijke werk- en woonomgeving.

Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, heeft Vion in Groenlo ook een ultimatum gegeven. Het bedrijf heeft 48 uur om 25 medewerkers die niet op de testlocatie verschenen en dus nog niet zijn getest op het coronavirus alsnog te laten testen. Heerts wil ook de ontbrekende gegevens van vijf medewerkers snel hebben, meldt hij. Doordat contactgegevens ontbreken of niet kloppen, kan de GGD niet goed een bron – en contactonderzoek doen bij de besmette personen. Verder moet Vion laten zien welke medewerkers op andere locaties werken in de regio.

 

Tekst: Reinout Burgers

8 gedachten over “147 van 657 medewerkers Groenlo besmet met corona”

 1. Slachterij tegen hoestende werknemer: ‘Vul het zo in dat je niets hebt’

  Bron:NOS.nl, 2 augustus 2020
  De afgelopen weken sprak de NOS met werknemers van slachterij Van Rooi Meat in Helmond over de coronamaatregelen in het bedrijf. Kunnen ze goed beschermd hun werk doen? En wat gebeurt er als ze klachten hebben die kunnen wijzen op een besmetting?

  De rode draad in de gesprekken bleek angst. Werknemers zeggen bang te zijn hun baan te verliezen. Ook zeggen sommigen dat ze instructies kregen om te liegen bij gezondheidsverklaringen. De klokkenluiders verwachten dat het openlijk melden van klachten het einde van hun arbeidscontract betekent.
  “Je bent heel kwetsbaar. Als ik de waarheid had gezegd, kon ik waarschijnlijk niet terugkeren”, zegt een Poolse man. “Het is de normale praktijk: als je ziek bent of je ziek meldt, ga je eruit. Het gebeurt ook los van corona.”
  Sommigen durven wel te zeggen dat ze klachten hebben, maar kregen te horen dat ze gewoon moesten doorwerken. “Ik had verhoging en moest doorwerken. Die klachten heb ik drie tot vier weken gehad. Ik heb laten weten dat ik klachten heb, ik heb zelfs gevraagd om vakantiedagen, maar die kreeg ik niet”, zegt een Roemeense werknemer.

  Marc van Rooi, mede-eigenaar van het bedrijf ontkent stellig tegen de NOS dat hij aan medewerkers de instructie heeft gegeven om te liegen over klachten. Ook zegt hij dat medewerkers die zeggen klachten te hebben, hun baan niet verliezen. “We hebben maar één belang en dat is om de fabriek coronavrij te houden”.

  Lees in dit artikel een uitgebreidere reactie van Van Rooi Meat.
  “Vul het zo in dat je niets hebt”, kreeg een andere arbeidsmigrant te horen toen hij zei een hoestje te hebben. Ook met temperatuurcontroles zou niet iedereen worden getest; volgens de medewerker worden mensen met koorts daarbij bewust overgeslagen.
  “Ze vinden de veiligheid van mensen niet belangrijk”, zeggen werknemers die we spraken:
  Werknemers Van Rooi Meat: ‘Ze vinden veiligheid niet belangrijk’

  Om te controleren of mensen met klachten niet aan het werk gaan, moeten er iedere dag bij binnenkomst gezondheidsverklaringen worden ingevuld. Een aantal medewerkers vertelt over een bijeenkomst waarbij ze zijn opgedragen om te liegen:
  “Er is een vergadering geweest in de kantine, daar is ons uitgelegd dat we ‘nee, nee, nee’ moesten invullen. De grote baas, een Nederlander, gaf in het Engels instructies aan de supervisor. Wij spreken Engels, dus we konden horen dat we moesten liegen”, aldus een van hen.
  Ook andere werknemers zeggen dat er wordt gesjoemeld rondom de verklaringen. “Toen de formulieren in onze taal op waren, kregen we formulieren in een andere taal. Die konden we niet lezen, maar moesten het toch invullen”, zegt een Poolse man.

  ‘Ik kan makkelijk besmet raken’

  Het wil niet zeggen dat corona de werknemers niets kan schelen. Ze maken zich wel degelijk zorgen en zijn bang om besmet te raken. “Ik heb het gevoel dat ik besmet kan raken op allerlei manieren, want mensen worden niet gecontroleerd”, zegt een Pool.
  Een Roemeense werknemer zegt geen informatie te krijgen vanuit het bedrijf over het aantal mensen dat besmet is en hoe ze zich kunnen laten testen. “Er is me nooit iets verteld over testen. Wij bestaan niet eens hier, we hebben geen contract. Ik wil getest worden om te weten of ik in orde ben en geen gevaar ben voor de gezondheid van anderen.”
  Een medewerker zegt zich een controle te herinneren waarbij de GGD, samen met een leidinggevende, in een paar minuten door de slachterij “stampte”. Die controles worden door het bedrijf overigens wel serieus genomen, zegt een aantal werknemers. Er hangen van tevoren aankondigingen in de hal dat de controle eraan komt. Voorafgaand loopt een leidinggevende rond met een meetstok om de 1,5 meter te meten.
  “Al die maatregelen zijn een poppenkast voor als de GGD erbij is. Men ging extra opletten als de inspectie erbij was”, zegt een Poolse werkneemster. “Recent was er ook nog een controle, toen werd een deel van het personeel van de werkvloer gestuurd, zodat het leek dat het minder druk was”, zegt een ander.
  De GGD en Veiligheidsregio zien in de bevindingen van de NOS aanleiding om direct nieuwe maatregelen aan te kondigen. GGD-medewerkers gaan onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen uitvoeren.

 2. NVWA negeerde waarschuwingen over COVID19 in slachterijen

  Bron: Pluimveeweb.nl, 6 juli 2020
  De leiding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft te weinig gedaan met de waarschuwingen over de werksituatie in de slachterijen tijdens de coronacrisis. Dat concluderen dierenartsen Martien Scheepers en Jerome Stokkermans van de NVWA. De twee stellen vast dat ze te weinig worden gehoord en dat ze in de steek worden gelaten door hun leidinggevenden.

  De NVWA hield begin mei een interne enquête onder alle dierenartsen. De helft gaf toen aan dat ze regelmatig geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het werk. Twee derde van de ondervraagden vond in mei dat de naleving van de richtlijnen niet mogelijk was. Dierenartsen Martien Scheepers en Jerome Stokkermans laten in de uitzending Nieuwsuur weten dat de leiding de signalen van de artsen genegeerd heeft.
  De Tweede Kamer stelde eind mei vragen over de zorgen van de dierenartsen. Minister Schouten gaf als reactie dat uit navraag bij de NVWA niet is gebleken dat de RIVM-richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd.

  Verantwoordelijkheid
  Als reactie op de kritiek van de dierenartsen gaf Schouten aan dat de medewerkers van de organisatie hun werk veilig moeten kunnen doen. „Als medewerkers zich niet gehoord voelen, dan moet dat verbeteren. Dat is een gesprek wat ik met de NVWA blijf voeren. Het management van de NVWA heeft in de loop van de tijd maatregelen genomen om medewerkers beter te beschermen.”

  Volgens de minister ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de slachterijen zelf. „Het stilleggen van het slachtproces is een uiterst escalatiemiddel wat door de NVWA gebruikt kan worden in een voor hen onveilige situatie. Daar heb ik de sector ook voor gewaarschuwd.”

  De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) kreeg tot 29 mei 1.586 COVID-gerelateerde meldingen binnen. 40 daarvan waren gerelateerd aan de vleessector, wat gelijk is aan 2,5% van alle meldingen. De inspectie heeft 17 slachterijen gecontroleerd en daarvan hoefde er geen enkele dicht.

  Tekst: Bas Lageschaar

 3. VION: EXTRA MAATREGELEN VERTONEN HET GEWENSTE EFFECT

  dinsdag 23 juni 2020
  De extra maatregelen die Vion heeft genomen bovenop het geïntensiveerde coronaprotocol vertonen effect. In de eerste twee weken van juni zijn in Boxtel 150 medewerkers getest. Daarvan hebben er 26 een isolatie-instructie gekregen. Het bron- en contactonderzoek zoals dat door de bedrijfsarts in overleg met de GGD is uitgevoerd laat zien dat het aantal mensen met substantiële ziekteverschijnselen beperkt is.

  De uitgevoerde metingen geven een eerste indicatie dat de extra maatregelen het gewenste effect vertonen. De GGD beschouwt de Health Check, voorlichting over COVID-19 in eigen taal in combinatie met de ingestelde surveillance als een belangrijke maatregel bij de beheersing van COVID-19 in de setting van dit bedrijf.

  Specifieke surveillance
  De GGD Hart voor Brabant heeft specifieke surveillance ingezet rond Vion en krijgt op dagelijkse basis gegevens over de controles en het aantal positief geteste medewerkers. Hieruit blijkt dat mensen ook met lichte symptomen worden gesignaleerd aan de poort, dat het aantal mensen met klachten en het aantal positief geteste personen gedurende deze periode is gedaald.
  Aanvullend aan de maatregelen die Vion heeft genomen in afstemming met de GGD Hart voor Brabant, heeft Vion met het RIVM, Erasmus Universiteit (EUR) en het IRAS van Universiteit Utrecht protocollen uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken opgestart om de effecten te meten van de maatregelen. De resultaten hiervan worden in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd samen met de deelnemende instituten.

  Positieve tests
  De afgelopen periode is in het kader van dat onderzoek bij Vion op de locatie in Boxtel omgevingsmonitoring gestart en zijn afgelopen maandag een aantal medewerkers getest. De bedrijfsarts heeft de positief geteste personen conform de landelijke richtlijn gemonitord op klachten en van de 27 positief geteste personen zijn twee personen in isolatie gegaan. Op basis van huidige inzichten ziet de GGD deze uitslag niet als een verheffing van corona. De resultaten van de teststraten in de GGD-regio laten doorlopend een stabiel beeld zien van <2% positieve testen.

  Intensief informeren
  Vion zal de GGD de komende weken intensief blijven informeren over het verdere verloop van de onderzoeken. GGD HvB behoudt de samenwerking met de bedrijfsarts en de specifieke surveillance rond Vion. Waar nodig treden partijen in overleg.

 4. Brief Inspectie SZW inzake Coronavirus –

  I-SZW heeft het VHCP een brief gestuurd over het kunnen melden van signalen en meldingen kunnen doen en wat de inspectie hiermee doet. Tot begin mei heeft de inspectie zo’n 500 meldingen ontvangen die met Corona verband houden. De meldingen zijn divers en gaan bijvoorbeeld over zieke collega’s op de werkvloer, verplicht blijven werken, geen afstand kunnen houden, geen beschermende middelen om te werken. De meldingen komen binnen uit verschillende sectoren. Alle meldingen die binnenkomen worden zoals gebruikelijk bekeken. Er wordt contact gezocht met de melder of werkgever. Indien er handhavend moet worden opgetreden wordt contact opgenomen met gemeenten of politie.

  I-SZW doet het verzoek om bij concrete klachten en meldingen over het Coronavirus in relatie tot arbeid contact op te nemen. Er is een speciaal webformulier gemaakt voor Corona-gerelateerde werksituaties. Het formulier is te vinden op: https://www.inspectieszw.nl/melden/corona.

 5. Burgemeester: ‘Geen aanwijzingen dat Vion corona-besmettingshaard is’

  Bron:mooiboxtel.nl
  Boxtel – De Inspectie SZW heeft maandag bij een onaangekondigd bezoek aan vleesverwerker Vion geen onrechtmatigheden gevonden. Dat kon burgemeester Ronald van Meygaarden de gemeenteraad dinsdagavond mededelen. Diverse raadsfracties uitten hun zorgen over het hoge percentage besmettingen met het coronavirus dat na Pinksteren werd aangetroffen op het bedrijf. Die zorgen zijn begrijpelijk, maar niet nodig, verzekerde de burgemeester.

  Het besluit om Vion niet te sluiten voor een langere periode was volgens burgemeester Ronald van Meygaarden primair een beslissing van de Veiligheidsregio, dankzij de coronacrisis het bevoegd gezag. De burgemeester heeft de Veiligheidsregio daarbij gevraagd en ongevraagd geadviseerd.
  “Vanuit het lopende contactonderzoek is er geen aanwijzing voor verhoogd risico of het ontstaan van een besmettingshaard”, aldus de burgemeester. Hij wijst erop dat weliswaar 17 procent van het geteste personeel besmet was, maar dat zij grotendeels geen ernstige klachten hadden. Ook blijkt uit contactonderzoek niet dat zij op grote schaal anderen hebben besmet.

  Direct na de corona-uitbraak bij de Vion-vestiging in Groenlo heeft de burgemeester contact opgenomen met de Veiligheidsregio en Vion en is begonnen met het opstellen van een actieplan voor Boxtel. Onderdeel daarvan was het bij steekproef testen van het personeel op een corona-besmetting.

  Net na Pinksteren, op 2 juni, werd bekend dat zo’n 17 procent van de geteste medewerkers het virus bij zich bleek te dragen. Toch werd de vleesverwerker niet door GGD en de Veiligheidsregio gesloten.

  Stip op de horizon

  Dat bericht heeft een groot deel van de Boxtelse politiek verbaasd, getuige de vragen van de raadsfracties van D66, INBox, SP en Combinatie95 en PvdA/GroenLinks. Raadslid Anja van den Eijnden van laatstgenoemde partij ging het verst en pleitte zelfs voor het verdwijnen van de vleesverwerker. “Laten we een stip op de horizon zetten en zeggen: over pakweg 15 tot 20 jaar is Vion weg uit Boxtel.” De vleesindustrie heeft sowieso geen toekomst meer, aldus Van den Eijnden.

  Zo ver wilden de andere fracties dinsdag niet gaan. Wel vroegen zij zich af waarom Vion bij een dergelijke besmettingsgraad niet tijdelijk gesloten werd. Wat de fracties ook verbaast is waarom niet iedere werknemer getest werd.

  Dat niet iedereen getest werd, komt volgens de burgemeester omdat dat geen meerwaarde heeft. “Het virus kan niet aangetoond worden bij iemand die geen klachten heeft.” Van Meygaarden gaf verder aan dat Vion wel degelijk gesloten is om de resultaten van het GGD-onderzoek tijdens Pinksteren af te wachten. Om die reden werden op dinsdag 2 juni de bedrijfsactiviteiten ook later dan gebruikelijk weer opgestart.

  Met Vion is een protocol afgesproken waarmee uitbraken van het coronavirus voorkomen kunnen worden. Daarbij hoort dat medewerkers en bezoekers iedere dag aan een gezondheidscheck onderworpen worden. Bovendien is er constant overleg met de GGD en kan het bedrijf bij een dreigende uitbraak alsnog worden gesloten.

  Daartoe is vooralsnog geen aanleiding omdat volgens de burgemeester blijkt dat het bedrijf de corona-maatregelen goed naleeft. Zo werden maandag tijdens een onaangekondigde inspectie geen onrechtmatigheden gevonden. Daarnaast werkt het bedrijf volgens de burgemeester goed samen met politie en BOA’s om ook problemen in het vervoer, zoals busjes waarin te veel mensen zitten, aan te pakken. “Helemaal voorkomen kunnen we het echter nooit”, merkt Van Meygaarden daarbij echter wel op.

 6. Kamermeerderheid wil sluiting bedrijven die corona-regels negeren

  Bron:Groenlinks.nl

  Als een slachthuis of een ander bedrijf corona-voorschriften negeert, wordt het bedrijf onmiddellijk gesloten. Een motie van GroenLinks hiervoor is vandaag door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. 

  De overheid moet ingrijpen bij bedrijven die de corona-voorschriften niet naleven, en medewerkers met ziekte-klachten toelaten, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding is de situatie bij slachthuizen. De afgelopen weken bleek dat het aantal corona-besmettingen bij de in totaal 24.000 medewerkers in slachthuizen hoog is. Ondanks afspraken, bleven de bedrijven werknemers onder onveilige omstandigheden te werk te stellen. 

  “Het is ongehoord dat voor deze bedrijven veiligheid en gezondheid van hun medewerkers blijkbaar ondergeschikt is aan productiedoelstellingen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet (Landbouw).   

  De motie roept op te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld. Het voorstel bekrachtigt een eerdere uitspraak van minister Schouten dat slachterijen die zich niet houden aan de maatregelen dicht moeten. Nu zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de regels: NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s. 

  “Instanties wijzen naar elkaar als het gaat om ingrijpen. De regering moet hier de verantwoordelijkheid nemen. Het toezicht is nu te versnipperd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (Arbeidsmarkt)

  Het lijken met name uitzendkrachten uit andere Europese landen waar corona-besmettingen meer kans krijgen. Zij wonen vaak dicht op elkaar, reizen in te volle busjes naar het werk en ook op de werkplek is afstand houden soms moeilijk. 

  Smeulders: “Arbeidsmigranten vormen een onzichtbare groep mensen in onze samenleving. Deze crisis ontmaskert de manier waarop uitzendbureaus en werkgevers hen laten werken en wonen. In een land als Nederland onwaardig. Het is goed dat dit nu aan het licht komt en belangrijk dat we in de toekomst zorgen dat dit verandert.” 

 7. Bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Scherpenzeel mogen de werkzaamheden doorgaan na inspectie SZW

  De slachterij van Vion in Apeldoorn is woensdagmiddag gesloten omdat er eerder op de dag arbeidsmigranten in 18 volgepakte busjes zijn betrapt

  SCHERPENZEEL – Bij het vleesverwerkingsbedrijf Vion in Scherpenzeel mogen de werkzaamheden vooralsnog doorgaan na inspectie van de SZW. Deze positieve beoordeling kan mogelijke onrust over corona-besmettingen, zoals bij slachterijen elders in het land, wegnemen.

   

  Vleeswerkingsbedrijven van Vion in Groenlo en Apeldoorn kwamen deze week in het nieuws vanwege medewerkers die zijn besmet met het corona-virus. Ook de afdeling in Scherpenzeel kwam begin deze maand in het nieuws, toen ruim twintig medewerkers besmet bleken met het corona-virus.

   

  Deze medewerkers wonen in een complex voor arbeidsmigranten in Velp. Een groep van 28 bewoners van dit complex is in quarantaine geplaatst in een cruiseschip in de Arnhemse haven. Inmiddels is deze quarantaine opgeheven. Ook de medebewoners van deze positief geteste bewoners zijn toen in quarantaine geplaatst.

   

  Inspectie: positief over Vion Scherpenzeel

  Naar aanleiding van deze besmettingen heeft het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een inspectie uitgevoerd bij Vion in Scherpenzeel. De conclusie is dat de werkwijze bij Vion in Scherpenzeel op orde is. De Inspectie is tevreden over de uitvoering van de protocollen en de manier waarop Vion dagelijks bezig was met het evalueren en verbeteren van haar werkwijze.

  De maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, worden in acht genomen. De Inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden om de bedrijfstak in Scherpenzeel te sluiten of om de productie voor een bepaalde tijd terug te draaien. De Inspectie geeft aan dat het meer waarschijnlijk is dat de arbeiders besmet zijn in hun woonsituatie dan op de werkplek.

   

  Vervoer van medewerkers

  Medewerkers van Vion maken deels gebruik van personenvervoer van en naar de locatie in Scherpenzeel. Hiervoor werden tot nu toe busjes voor maximaal 9 personen ingezet, vanaf morgen (donderdag 28 mei) worden de medewerkers, die op verschillende adressen wonen (en dus geen huishouden delen) in touringcars met maximaal 15 personen vervoerd. Er zijn afspraken gemaakt met het uitzendbureau dat verantwoordelijk is voor het vervoer van de medewerkers.

   

  De gemeente Scherpenzeel staat in nauw contact met de leiding van de Vion-vestiging in Scherpenzeel en ook de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

   

  Zie ook:

 8. Hoe de corona-uitbraak bij slachterbij Vion in Groenlo ontstond? Vakbonden hebben wel een

  Bron: Trouw.nl; door Barbara Vollebregt

  Dat veel medewerkers van de Vion-slachterij in Groenlo zijn besmet met het coronavirus verbaast vakbonden niets.

  “De medewerkers zijn geschrokken, net als ik”, zegt Harm Spann van uitzendbureau Multimax. Dertig van zijn mensen werken bij de slachterij van Vion in Groenlo. Daar heerst een corona-uitbraak. Een op de vijf medewerkers is er besmet, eerder werden er ook al besmettingen op een andere locatie van de vleesverwerker gemeld.

  Vakbonden verbazen zich er amper over. “Tijdens het inklokken, verkleden, handen wassen en pauzeren was het voor medewerkers onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden”, zegt bestuurder John Klijn van vakbond FNV over de arbeidsomstandigheden in het slachthuis van Vion.

  Daar sluit vakbond CNV zich bij aan. “Er werken te veel mensen. Een oplossing is afschalen: met minder medewerkers is er meer afstand mogelijk.” Maar, weten de twee vakbonden, daarmee is het risico om besmet te worden voor veel medewerkers niet verdwenen.

  In grote groepen bij elkaar

  Een groot deel van het besmettingsgevaar speelt zich namelijk buiten werktijd af. Klijn legt uit: “Bij Vion werken een aantal Twentenaren en Achterhoekers in vaste dienst, maar het merendeel bestaat uit arbeidsmigranten uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Die mensen hebben een flexibel contract bij een uitzendbureau, dat vaak ook vervoer en huisvesting regelt.”

  En daar zit de bottleneck, zegt FNV. “Veel arbeidsmigranten wonen in grote groepen bij elkaar. Hutjemutje”, aldus bestuurder Klijn. “De kans dat ze elkaar buiten het bedrijf besmetten is dus groot. Daar komt nog eens bij dat arbeidsmigranten vaak op meerdere locaties worden ingezet waardoor – als zij besmet zijn – ze het virus veel te makkelijk op meerdere locaties kunnen verspreiden.”

  CNV noemt ook het vervoer van medewerkers van en naar de slachterij. “We zien dat de regels worden geschonden. Je mag met maximaal twee mensen in een auto zitten maar er komen busjes vol met arbeidskrachten aanrijden. Om voor de deur toch aan de regels te voldoen worden er twee of drie mensen 150 meter voor de ingang uit het voertuig gezet.”

  Makkelijk om uitzendbureaus de schuld te geven

  Volgens Harm Spann is het niet eerlijk om alle uitzendbureaus daar van te beschuldigen. “Wij huisvesten alleen kleinschalig, op bungalowparken en in particuliere woningen”, zegt hij. “En we houden ons ook aan de regels met betrekking tot het maximale aantal mensen in een voertuig.” Het is makkelijk om uitzendbureaus de schuld te geven, maar niet alle uitzendbureaus zijn hetzelfde. Zijn medewerkers zitten nu op een bungalowpark in de buurt van de slachterij voor veertien dagen in quarantaine, twee van hen zijn besmet geraakt, zij wonen nu samen. 

  Volgens FNV hebben uitzendbureaus zoals die van Spann veel te veel macht gekregen nu veel arbeidsmigranten er voor wonen en werken van afhankelijk zijn. “Vleesverwerker Vion lijkt hier misschien de baas, maar die gaat helemaal niet over die mensen, dat zijn de uitzendbureaus”, zegt Klijn. Hij vervolgt “Dat heeft de hele sector laten gebeuren. Het is tijd voor overheidsingrijpen.”

  FNV en CNV pleiten dus voor betere arbeidsomstandigheden in de sector. Zij denken aan een wet zoals die onlangs in Duitsland is ingevoerd. In Duitse vleesfabrieken mag vanaf 2021 alleen nog worden gewerkt met een vast contract, ter bescherming van de vaak buitenlandse werknemers. “Dat zou een einde maken aan heel veel problemen in deze sector”, aldus Klijn. 

  Minister: Betere bescherming nodig

  Slachterijen moeten hun werknemers beter beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Uiterlijk dinsdagavond moeten zij plannen overleggen, anders dreigt landbouwminister Carola Schouten de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) terug te trekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen hun deuren moeten sluiten.

  Slachthuizen zijn vorige week al in een brief gewezen op de regels waaraan zij moeten voldoen. “Ik heb gezegd dat zij ­uiterlijk morgenavond moeten doorgeven hoe zij dat allemaal denken te organiseren”, zei Schouten maandag. “En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen.”

  Stukje vlees op je bord

  Vorige week werd een slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo gesloten, toen een groot deel van het personeel besmet bleek met het coronavirus. Schouten wil weten of andere slachterijen net zo hard zijn getroffen. “Wij hebben de GGD gevraagd om op alle slachthuizen te gaan testen wat de situatie is”, aldus de minister.

  In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die vaak ook nog dicht bij elkaar gehuisvest zijn. “Mensen die niet in de sterkste positie zitten”, aldus de minister. Dat geeft werkgevers volgens haar ‘een extra verantwoordelijkheid’ om te zorgen dat zij veilig hun werk kunnen doen. Schouten zegt geen zorgen te hebben over de beschikbaarheid van vlees in de winkels als er slachthuizen dicht moeten. “Ik denk ook dat de volksgezondheid toch echt belangrijker is dan of je morgenavond nog een stukje vlees op je bord hebt liggen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *