Wijzigingen VCA-opleidingen en -examens zaaien verwarring

Bron: VCAnieuws.nl, door Gerard Drost op 09 mei 2019

Afgelopen november is een aantal nieuwe eindtermen in de VCA-opleiding en -examens ingevoerd. In de praktijk blijkt dat deze wijzigingen bij zowel werkgevers als werknemers leiden tot onrust.

Onder meer op het gebied van laddergebruik is het een en ander veranderd:

  • De maximale stahoogte is gewijzigd van 7,5 meter naar 5 meter
  • De statijd is gereduceerd van 4 uur naar 2 uur (per dag)
  • De maximale krachtuitoefening is teruggebracht van 100 N (10kg) naar 50 N (5 kg)

Was voorheen het dragen van handschoenen in de buurt van draaiende delen verboden, in de nieuwe eindtermen wordt het gebruik van nauwsluitende handschoenen wel toegestaan.

Als laatste: op het gebied van elektrische veiligheid is de veilige gelijkspanning in droge omstandigheden verlaagd van 120 V naar 110 V.

Bovengenoemde wijzigingen zijn niet geborgd in de vigerende regelgeving:

  • De criteria voor het werken op een ladder zijn tot stand gekomen in een proces met stakeholders als werkgevers en werknemers. Resultaat was het ‘stoplichtmodel werken op ladders’, dat is opgenomen in diverse arbo-catalogi.
  • Ook staat in diverse arbo-catalogi dat het dragen van handschoenen nadrukkelijk verboden is.
  • De 110 V komt uit de lucht vallen: in de NEN 3140 wordt 120 V aangehouden.

Op zich wellicht veranderingen om plausibele redenen en uit oogpunt van veiligheid snap ik het ook, maar waarom dan de onrust?

De Inspectie SZW controleert of bedrijven voldoen aan de Arbowet. Onder meer goedgekeurde arbo-catalogi worden daarbij als referentiekader (stand der techniek) gehanteerd. De NEN 3140 is onder dezelfde noemer te scharen.

Door eenzijdige aanpassing van de VCA-eindtermen ontstaat er nu een situatie dat medewerkers dingen moeten leren voor het examen die ze daarna weer snel moeten vergeten omdat dit niet de aspecten zijn uit hun dagelijkse praktijk waarbij ze zich moeten houden aan hetgeen in ‘hun’ arbo-catalogi staat beschreven.

Naar mijn mening zou het beter zijn om de stand der techniek als uitgangspunt te nemen en bij de VCA-opleidingen (examens) aan te geven dat bedrijven het recht hebben eigen (strengere) regels te hanteren. Dat zou de duidelijkheid naar mijn overtuiging ten goede komen en een einde maken aan de onrust.

Lees ook: Wijziging eind- en toetstermen VCA-examens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *