Voordeeltjes 50-plusser verdwijnen

7 juni 2016, Lise Witteman
Den Haag – De cao-voordeeltjes voor oudere werknemers gaan op de schop. Op die manier hopen kabinet en sociale partners dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt vijftigplussers aan te nemen.

Het is een van de onderdelen van het actieplan waarmee minister Asscher (Sociale Zaken) hoopt de komende twee jaar de ouderenwerkloosheid terug te dringen. In totaal trekt het kabinet een kleine 70 miljoen euro uit voor onder meer omscholingstrajecten en voor projecten die werkgevers en oudere werknemers helpen elkaar te vinden op de arbeidsmarkt.

Vaak wordt in caos afgesproken dat oudere werknemers meer vrije dagen krijgen of op andere manieren worden ontzien, wat volgens Asscher werkgevers ontmoedigt hen aan te nemen. Ouderen van nu zijn anders dan vroeger. Van dat soort zogenoemde ontzie-maatregelen zijn niet niet altijd meer nodig. Wij hebben daarom nu met de sociale partners afgesproken dat die maatregelen worden afgebouwd, wat helpt om vijftigplussers weer aantrekkelijker te maken.

Wat betreft Asscher komen daar weer andere cao-afspraken voor in de plaats. Bijvoorbeeld maatregelen die de gezondheid van alle werknemers ten goede komen.

In het actieplan staan geen maatregelen om ook de salarissen van vijftigplussers aan te pakken, zoals een belangrijke uitzendorganisatie voorstelde. Volgens de minister zijn oudere werklozen vaak zelf al bereid een stapje terug te doen. Bovendien vindt hij het aan de sociale partners zelf om daar afspraken over te maken.

De werkloosheid onder ouderen is een groot probleem in Nederland. Aan het eind van het eerste kwartaal bedroeg het aantal werklozen tussen 45 en 65 jaar 240.000 van de in totaal 600.000 mensen zonder baan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *