Volandis wordt de nieuwe Stichting Arbouw voor de Bouwsector

Op 1 juli 2016 houden Fundeon en Stichting Arbouw op te bestaan. Nadat OnderhoudNL op 1 april 2016 opstapte, vertrekt op 1 juli ook Bouwend Nederland uit de Stichting Arbouw.

OnderhoudNL luidde in 2014 al de noodklok omdat onderwijs en arbo onbetaalbaar zouden worden zonder in te grijpen. De leden van OnderhoudNL stemden eind 2015 in met de ombuigingsplannen om onderwijs, arbeidsomstandighedenbeleid en projecten voortaan in eigen regie beter n tot wel 50 procent goedkoper te regelen via een Bedrijfstakheffing. Op 1 januari 2016 stapte OnderhoudNL daarom uit Kenniscentrum Savantis en op 1 april 2016 uit Stichting Arbouw.

Arbomanager
Inmiddels heeft OnderhoudNL haar eigen sector Opleidingen waarin alle samenwerkingsverbanden gezamenlijk optrekken om te zorgen voor voldoende kwalitatieve instroom van vakkrachten, die ook nog eens duurzaam inzetbaar zal blijven. Ook is er inmiddels een manager arbeidsomstandigheden en milieubeleid aangetrokken. Hij onderhoudt de contacten met Inspectie SZW, zorgt er voor dat het arbo-aanbod online (op de website en via een app) te raadplegen is, is cordinator voor het aanvragen van PAGOs en is telefonische vraagbaak voor specifieke arbo-vragen. Daarnaast geeft de manager arbo-trainingen.

Volandis
Ook in de bouwsector vindt een dergelijke ontwikkeling plaats. Op 1 juli 2016 start Volandis, het nieuwe kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw en Infrasector. Dat vervangt Arbouw en Fundeon. De naam Volandis is afgeleid van het Spaanse woord volante, wat vliegwiel betekent. De organisatie wil een vliegwiel zijn voor persoonlijke en maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen. Sociale partners willen een meer integrale aanpak als het gaat om gezond, veilig werk en de ontwikkeling van werknemers. Zij hebben daarom besloten tot een kennis- en adviescentrum te komen.

Duurzame inzetbaarheid
Volandis richt zich op het optimaal ondersteunen van werknemers en werkgevers bij hun invulling van duurzame inzetbaarheid. En daagt hen uit hier zelf mee aan de slag te gaan. Volandis is het resultaat van het cao-akkoord Bouw & Infra van 13 juni 2015. Duurzame inzetbaarheid is een thema waar tot nu toe de organisaties Arbouw en Fundeon invulling aan gaven. Deze organisaties houden per 1 juli 2016 op te bestaan. Volandis zal zich vestigen op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *