Uw inspectie-ervaringen gevraagd voor gesprek met Inspectie SZW

OnderhoudNL verzoekt leden om hun ervaringen door te geven met Inspectie SZW. Dit ter voorbereiding van een gesprek tussen OnderhoudNL en Inspectie SZW op 4 april.  

Aanleiding voor het verzoek van OnderhoudNL om met Inspectie SZW rond de tafel te gaan zitten, komt voort uit opmerkingen uit het Sectoroverleg. Tijdens dit overleg met de sectorvoorzitters kwam naar voren dat er sprake is van onevenwichtig inspectiebeleid.

‘Van onze leden ontvangen wij klachten over inspecties, waarbij waarschuwingen en boetes worden opgelegd bij bedrijven die weliswaar een bepaalde overtreding van een regel op het gebied van arbeidsomstandigheden hebben begaan, maar die zich wel inspannen om de werknemers binnen het bedrijf veilig en gezond aan het werk te houden’, zo schrijft directeur Okke Spruijt aan de directeur van Inspectie SZW. ‘Dit, terwijl er in de directe nabijheid bedrijven opereren waar veel meer mis is op het gebied van arbeidsomstandigheden en veilig werken. Bedrijven melden ons dat inspecteurs dergelijke bedrijven links lijken te laten liggen, omdat er teveel mis is om dat allemaal aan te pakken.’

Herkent u dergelijke voorbeelden? Dan is OnderhoudNL u zeer erkentelijk als u uw bevindingen wilt doorgeven aan de ledenadviseur van OnderhoudNL, te weten Randy van den Boogaard (0182-571444). Want Inspectie SZW heeft te kennen gegeven graag in gesprek te willen gaan over deze zaken. Om hen gericht te woord te staan zijn ook úw concrete ervaringen op dit gebied waardevol.

Klik hier voor de integrale brief die OnderhoudNL stuurde naar Inspectie SZW.

Raadpleeg voor meer informatie hier ook het OnderhoudNL-dossier 'Arbeidsomstandigheden' (exclusief voor OnderhoudNL-leden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *