Identificatieplicht

Politie en toezichthouders, zoals conducteurs en arbeidsinspecteurs, mogen naar uw identiteit vragen. Ook zorgverleners en werkgevers mogen uw identiteit controleren.

Identificatieplicht op straat

Alleen bepaalde toezichthouders mogen op straat om een identiteitsbewijs vragen. Personen die uw identiteit mogen controleren zijn:

 • politieagenten;
 • conducteurs in het openbaar vervoer;
 • buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) zoals inspecteurs van de Arbeidsinspectie of boswachters.

Deze toezichthouders mogen u niet zonder reden naar een identiteitsbewijs vragen. Situaties waarin dit mag zijn bijvoorbeeld:

 • verkeerstoezicht (bijvoorbeeld als een fietser door rood licht rijdt);
 • handhaving van de openbare orde (de veiligheid is in het geding);
 • opsporing van strafbare feiten.

Als u geen origineel en geldig identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, bent u strafbaar. U loopt dan het risico dat u naar het politiebureau moet of dat u een boete krijgt.

Identificatieplicht op het werk

Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers controleren. Als u ergens gaat werken, moet u een geldig identiteitsbewijs aan uw werkgever laten zien. Dit mag geen rijbewijs zijn. Op het rijbewijs staat namelijk niets over uw nationaliteit en verblijfstatus.

Ook op de werkvloer geldt iedere dag een identificatieplicht, of u nu werknemer, inhuurkracht, vrijwilliger of stagiair bent. Hiervoor kunt u wel een rijbewijs gebruiken.

Zo kan het zijn dat u uw identiteitsbewijs moet laten zien tijdens een werkplekcontrole. De Arbeidsinspectie (AI), de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst controleren bijvoorbeeld op zwartwerken. Als uw identiteit niet ter plekke is vast te stellen, moet u wellicht naar het politiebureau. De politie onderzoekt daar uw identiteit. U kunt ook een boete krijgen.

Uitzendkracht en identificatieplicht

Schrijft u zich in bij een uitzendbureau? Dan moet u zich identificeren. U heeft hiervoor een origineel identiteitsbewijs nodig. Het uitzendbureau bewaart een kopie van uw identiteitsbewijs in de administratie. Gaat u als uitzendkracht aan het werk? Dan moet u zich ook kunnen identificeren bij de werkgever die u inhuurt. Begint u met werken en heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan geeft het uitzendbureau of de onderaannemer bovendien een kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan de werkgever.

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. Denk aan onverzekerden die met een zorgpas van een ander hun behandeling in het ziekenhuis vergoed proberen te krijgen. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Identificatieplicht minderjarigen

Toezichthouders of opsporingsambtenaren kunnen minderjarigen naar een identiteitsbewijs vragen. Maar wanneer de minderjarige jonger is dan 14, geldt geen identificatieplicht. Op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening geldt deze alleen voor personen vanaf 14 jaar. De vader of moeder van de minderjarige hoeft daarom ook niet te voldoen aan het verzoek om inzage. Alleen in het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.

In de zorg geldt geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een dokter of andere zorgverlener gaan. U kunt een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van een ouder nog steeds gebruiken ter legitimatie van het kind. Voorwaarde is wel dat het paspoort van de ouder nog geldig is.

Identiteitsbewijzen

Met deze documenten kunt u zich identificeren:

 • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben;
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
 • Verblijfsdocumenten en W-document;
 • Rijbewijs (in sommige gevallen).

Documenten en publicaties

 

4 gedachten over “Identificatieplicht”

 1. ‘Geen ID-kaart bij je? Vraag agent even mee te lopen’
  11-12-2015,
  BINNENLAND
  ANP
  Ruim 20.000 mensen hebben vorig jaar in Nederland een boete gekregen omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden of zich weigerden te legitimeren. Vooral jongeren (18 – 30 jaar) worden vaak op de bon geslingerd. Zij kregen 4,5 keer vaker een boete dan dertigplussers.
  Maar hoe werkt het nou precies met die identificatieplicht?
  Wanneer moet je je ID-kaart laten zien en wanneer ga je op de bon?
  Je bent formeel niet verplicht om een ID-kaart bij je te dragen. In Nederland hebben we namelijk een toonplicht, geen draagplicht. “Die keuze is bewust gemaakt, omdat er sinds de Tweede Wereldoorlog veel weerstand is tegen het verplicht bij je dragen van een persoonsbewijs”, zegt jurist Vincent Böhre van Privacy First. “Tijdens de oorlog was iedereen verplicht zich te kunnen identificeren.”
  Böhre vroeg zich vanochtend bij het horen van het nieuws over het aantal boetes als eerst af hoeveel mensen protest hadden aangetekend tegen hun bon. “Het gebeurt vaak dat mensen in de buurt wonen en geen identiteitskaart bij zich hebben. Je kunt dan gewoon zeggen: loop maar even mee, dan laat ik ‘m thuis zien. Zo werkt de toonplicht namelijk.”
  De overheid heeft een aantal situaties onder elkaar gezet, waarbij gecontroleerd mag worden op je ID-kaart. Hier een aantal voorbeelden:
  – een auto rijdt ‘s nachts rond op een industrieterrein
  – hangjongeren veroorzaken overlast in de openbare ruimte
  – bij onrust of dreigend geweld in uitgaansgebieden en/of openbare manifestaties waarbij gevaar van ordeverstoring aanwezig is
  – bij evenementen zoals voetbalwedstrijden en demonstraties in geval van rellen of (dreigende) escalatie
  Waarom worden er relatief veel jongeren beboet?
  Dat vroegen we aan de politie. Dat komt volgens hen omdat zij onderdeel uitmaken van jeugdgroepen en hangjongeren die overlast bezorgen. “Den Haag en Rotterdam zijn steden waar regelmatig festivals, evenementen en demonstraties plaatsvinden en waar jeugdgroepen zich ophouden.”
  En dat zie je ook terug in de cijfers. In Rotterdam en Den Haag worden het vaakst boetes uitgedeeld.

 2. Kopie paspoort

  Zie ook:

  Bescherming persoonsgegevens |Bewerkersovereenkomst | Data Protection Officer |Datalekken | Doorgifte persoonsgegevens |Persoonsgegevens | Safe Harbor | Vergeetrecht

  Wat is kopie paspoort?

  Een kopie paspoort is letterlijk een kopie van een paspoort of identiteitskaart, ook wel 'kopietje paspoort' genoemd. De kopie kan fysiek (op papier) of digitaal zijn, het gaat erom dat de gegevens van uw identiteitsbewijs worden opgeslagen. Met een kopie kan misbruik van persoonsgegevens worden gemaakt, dat is identiteitsfraude.
  Als alle gegevens handmatig worden overgenomen dan is er feitelijk ook sprake van een kopie.

  Identificatieplicht

  De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat betreft ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten. Voorbeelden hiervan zijn belastinginspecteurs, milieu-inspecteurs en boswachters. Er moet wel een reden zijn om uw identiteit te controleren.

  Identificatie

  Voor identificatie is een geldig identiteitsbewijs nodig: paspoort, identiteitskaart (id-kaart), rijbewijs of vreemdelingendocument. Wanneer u iets aanvraagt of bestelt kan u gevraagd worden om u te legitimeren. Hiermee wordt vastgelegd wie de aanvrager of besteller is, en wordt voorkomen dat iemand anders uit uw naam handelingen verricht.
  Een controle van de identiteit kan alleen plaatsvinden op basis van een origineel document, niet aan de hand van een kopie omdat beschadigingen en vervalsingen op een kopie minder goed zichtbaar zijn.
  Wanneer een organisatie uw persoonsgegevens heeft kan er misbruik van die gegevens worden gemaakt. Vandaar dat het verstrekken en opslaan van deze gegevens aan strikte regels is gebonden.
  Er is een verschil in het identificeren op zich (het tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens.
  Een bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol.

  Wie mag vragen om een kopie paspoort?

  Controle identiteit door ambtenaarDe volgende instanties mogen om een kopie van uw paspoort vragen: overheid, banken, notarissen, casino's en zorgverleners zoals apotheek, huisarts, zorgverzekeraar.
  Niet: verhuurbedrijven, hotels, telecomaanbieders. Die mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en enkele gegevens noteren, maar ze mogen geen kopie maken.
  De instanties die hier wel om mogen vragen, moeten de data veilig opslaan en na verloop van tijd (maximaal vijf jaar) verwijderen. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkste gegeven voor instanties.

  Een kopie in het personeelsdossier

  Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of id-kaart (geen rijbewijs!). Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs – met BSN en pasfoto – in de loonadministratie te bewaren.
  Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen.

  Een veilige kopie maken

  Bij het verstrekken van een kopie kunnen maatregelen genomen worden om dit zo veilig mogelijk te doen: Verwijderen of onleesbaar maken van o.a. het BSN, pasfoto en handtekening. Voor dit doel zijn bij gemeenten en de ANWB hoesjes of ID Covers te koop die de bewuste velden afschermen.
  Deze gegevens zijn te gevoelig om af te staan:

  • Pasfoto
  • Documentnummer
  • Handtekening
  • BSN nummer
  • Documenten uitgegeven vanaf 14 maart 2014 bevatten een RFID-chip. De nieuwe covers blokkeren het uitlezen van deze chip.

  De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van het paspoort of de kaart kunnen gegevens onleesbaar worden gemaakt en kan een watermerk worden toegevoegd.
  Op een papieren kopie kunt u schrijven waarvoor de kopie bedoeld is zodat hij niet voor een ander doel kan worden gebruikt.

  Pasfoto en BSN: bijzondere persoonsgegevens

  De reden dat kopieën van identiteitsbewijzen niet zo maar zijn toegestaan is dat een pasfoto en BSN bijzondere persoonsgegevens onthullen: ras, geloof, gezondheid. Het gevaar van een Burgerservicenummer ligt in het feit dat dit nummer uniek is en gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen.

  Opmerkingen bij 'kopietje paspoort'

  • Een hotel is wettelijk verplicht enkele gegevens bij te houden: type identiteitsdocument, naam, beroep, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum. Niet meer, dus is een kopie maken van een identiteitsbewijs niet nodig.
  • Op de identiteitskaart wordt het BSN 'persoonsnummer' genoemd.
  • Banken moeten inschatten of financiële transacties risico's inhouden. Op grond daarvan kunnen zij onderzoek doen naar de identiteit van een klant. Zij kunnen (maar zijn niet verplicht) een kopie van het identiteitsbewijs opslaan.
  • Bij het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging is geen kopie van een identiteitsbewijs nodig; hiervoor ontbreekt een wettelijke grondslag.
  • Ook telecomaanbieders mogen geen kopie van een legitimatiebewijs maken.
  • Bij de verhuur van een auto of het maken van een proefrit mag een BOVAG-lid een kopie maken van een identiteitsbewijs. De pasfoto en BSN mogen niet gekopieerd worden. Na afloop van de verhuur of de proefrit moeten de gegevens worden vernietigd.
  • Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens geldt een meldplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat geldt zeker voor het maken van een kopie van identiteitsbewijzen.
  • Bedrijven en organisaties mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of wettelijk verplicht is. Daarna moet men de gegevens vernietigen.
  • Een rijbewijs bevat geen gegevens over nationaliteit of verblijfsstatus en is daarom niet in alle gevallen geschikt voor identificatie.

  Kopie paspoort

  Zie ook:

  Bescherming persoonsgegevens |Bewerkersovereenkomst | Data Protection Officer |Datalekken | Doorgifte persoonsgegevens |Persoonsgegevens | Safe Harbor | Vergeetrecht

  Wat is kopie paspoort?

  Een kopie paspoort is letterlijk een kopie van een paspoort of identiteitskaart, ook wel 'kopietje paspoort' genoemd. De kopie kan fysiek (op papier) of digitaal zijn, het gaat erom dat de gegevens van uw identiteitsbewijs worden opgeslagen. Met een kopie kan misbruik van persoonsgegevens worden gemaakt, dat is identiteitsfraude.
  Als alle gegevens handmatig worden overgenomen dan is er feitelijk ook sprake van een kopie.

  Identificatieplicht

  De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat betreft ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten. Voorbeelden hiervan zijn belastinginspecteurs, milieu-inspecteurs en boswachters. Er moet wel een reden zijn om uw identiteit te controleren.

  Identificatie

  Voor identificatie is een geldig identiteitsbewijs nodig: paspoort, identiteitskaart (id-kaart), rijbewijs of vreemdelingendocument. Wanneer u iets aanvraagt of bestelt kan u gevraagd worden om u te legitimeren. Hiermee wordt vastgelegd wie de aanvrager of besteller is, en wordt voorkomen dat iemand anders uit uw naam handelingen verricht.
  Een controle van de identiteit kan alleen plaatsvinden op basis van een origineel document, niet aan de hand van een kopie omdat beschadigingen en vervalsingen op een kopie minder goed zichtbaar zijn.
  Wanneer een organisatie uw persoonsgegevens heeft kan er misbruik van die gegevens worden gemaakt. Vandaar dat het verstrekken en opslaan van deze gegevens aan strikte regels is gebonden.
  Er is een verschil in het identificeren op zich (het tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens.
  Een bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol.

  Wie mag vragen om een kopie paspoort?

  Controle identiteit door ambtenaarDe volgende instanties mogen om een kopie van uw paspoort vragen: overheid, banken, notarissen, casino's en zorgverleners zoals apotheek, huisarts, zorgverzekeraar.
  Niet: verhuurbedrijven, hotels, telecomaanbieders. Die mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en enkele gegevens noteren, maar ze mogen geen kopie maken.
  De instanties die hier wel om mogen vragen, moeten de data veilig opslaan en na verloop van tijd (maximaal vijf jaar) verwijderen. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkste gegeven voor instanties.

  Een kopie in het personeelsdossier

  Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of id-kaart (geen rijbewijs!). Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs – met BSN en pasfoto – in de loonadministratie te bewaren.
  Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen.

  Een veilige kopie maken

  Bij het verstrekken van een kopie kunnen maatregelen genomen worden om dit zo veilig mogelijk te doen: Verwijderen of onleesbaar maken van o.a. het BSN, pasfoto en handtekening. Voor dit doel zijn bij gemeenten en de ANWB hoesjes of ID Covers te koop die de bewuste velden afschermen.
  Deze gegevens zijn te gevoelig om af te staan:

  • Pasfoto
  • Documentnummer
  • Handtekening
  • BSN nummer
  • Documenten uitgegeven vanaf 14 maart 2014 bevatten een RFID-chip. De nieuwe covers blokkeren het uitlezen van deze chip.

  De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van het paspoort of de kaart kunnen gegevens onleesbaar worden gemaakt en kan een watermerk worden toegevoegd.
  Op een papieren kopie kunt u schrijven waarvoor de kopie bedoeld is zodat hij niet voor een ander doel kan worden gebruikt.

  Pasfoto en BSN: bijzondere persoonsgegevens

  De reden dat kopieën van identiteitsbewijzen niet zo maar zijn toegestaan is dat een pasfoto en BSN bijzondere persoonsgegevens onthullen: ras, geloof, gezondheid. Het gevaar van een Burgerservicenummer ligt in het feit dat dit nummer uniek is en gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen.

  Opmerkingen bij 'kopietje paspoort'

  • Een hotel is wettelijk verplicht enkele gegevens bij te houden: type identiteitsdocument, naam, beroep, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum. Niet meer, dus is een kopie maken van een identiteitsbewijs niet nodig.
  • Op de identiteitskaart wordt het BSN 'persoonsnummer' genoemd.
  • Banken moeten inschatten of financiële transacties risico's inhouden. Op grond daarvan kunnen zij onderzoek doen naar de identiteit van een klant. Zij kunnen (maar zijn niet verplicht) een kopie van het identiteitsbewijs opslaan.
  • Bij het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging is geen kopie van een identiteitsbewijs nodig; hiervoor ontbreekt een wettelijke grondslag.
  • Ook telecomaanbieders mogen geen kopie van een legitimatiebewijs maken.
  • Bij de verhuur van een auto of het maken van een proefrit mag een BOVAG-lid een kopie maken van een identiteitsbewijs. De pasfoto en BSN mogen niet gekopieerd worden. Na afloop van de verhuur of de proefrit moeten de gegevens worden vernietigd.
  • Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens geldt een meldplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat geldt zeker voor het maken van een kopie van identiteitsbewijzen.
  • Bedrijven en organisaties mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of wettelijk verplicht is. Daarna moet men de gegevens vernietigen.
  • Een rijbewijs bevat geen gegevens over nationaliteit of verblijfsstatus en is daarom niet in alle gevallen geschikt voor identificatie.
 3. Kopie paspoort

  Zie ook: Bescherming persoonsgegevens | Bewerkersovereenkomst | Data Protection Officer | Datalekken | Doorgifte persoonsgegevens | Persoonsgegevens | Safe Harbor | Vergeetrecht
  Wat is kopie paspoort?
  Een kopie paspoort is letterlijk een kopie van een paspoort of identiteitskaart, ook wel ‘kopietje paspoort’ genoemd. De kopie kan fysiek (op papier) of digitaal zijn, het gaat erom dat de gegevens van uw identiteitsbewijs worden opgeslagen. Met een kopie kan misbruik van persoonsgegevens worden gemaakt, dat is identiteitsfraude.
  Als alle gegevens handmatig worden overgenomen dan is er feitelijk ook sprake van een kopie.
  Identificatieplicht
  De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat betreft ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten. Voorbeelden hiervan zijn belastinginspecteurs, milieu-inspecteurs en boswachters. Er moet wel een reden zijn om uw identiteit te controleren.
  Identificatie
  Voor identificatie is een geldig identiteitsbewijs nodig: paspoort, identiteitskaart (id-kaart), rijbewijs of vreemdelingendocument. Wanneer u iets aanvraagt of bestelt kan u gevraagd worden om u te legitimeren. Hiermee wordt vastgelegd wie de aanvrager of besteller is, en wordt voorkomen dat iemand anders uit uw naam handelingen verricht.
  Een controle van de identiteit kan alleen plaatsvinden op basis van een origineel document, niet aan de hand van een kopie omdat beschadigingen en vervalsingen op een kopie minder goed zichtbaar zijn.
  Wanneer een organisatie uw persoonsgegevens heeft kan er misbruik van die gegevens worden gemaakt. Vandaar dat het verstrekken en opslaan van deze gegevens aan strikte regels is gebonden.
  Er is een verschil in het identificeren op zich (het tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens.
  Een bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol.
  Wie mag vragen om een kopie paspoort?
  Controle identiteit door ambtenaar De volgende instanties mogen om een kopie van uw paspoort vragen: overheid, banken, notarissen, casino’s en zorgverleners zoals apotheek, huisarts, zorgverzekeraar.
  Niet: verhuurbedrijven, hotels, telecomaanbieders. Die mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en enkele gegevens noteren, maar ze mogen geen kopie maken.
  De instanties die hier wel om mogen vragen, moeten de data veilig opslaan en na verloop van tijd (maximaal vijf jaar) verwijderen. Het burgerservicenummer (BSN) is het belangrijkste gegeven voor instanties.
  Een kopie in het personeelsdossier
  Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of id-kaart (geen rijbewijs!). Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs – met BSN en pasfoto – in de loonadministratie te bewaren.
  Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen.
  Een veilige kopie maken
  Bij het verstrekken van een kopie kunnen maatregelen genomen worden om dit zo veilig mogelijk te doen: Verwijderen of onleesbaar maken van o.a. het BSN, pasfoto en handtekening. Voor dit doel zijn bij gemeenten en de ANWB hoesjes of ID Covers te koop die de bewuste velden afschermen.
  Deze gegevens zijn te gevoelig om af te staan:
  Pasfoto
  Documentnummer
  Handtekening
  BSN nummer
  Documenten uitgegeven vanaf 14 maart 2014 bevatten een RFID-chip. De nieuwe covers blokkeren het uitlezen van deze chip.

  De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van het paspoort of de kaart kunnen gegevens onleesbaar worden gemaakt en kan een watermerk worden toegevoegd.
  Op een papieren kopie kunt u schrijven waarvoor de kopie bedoeld is zodat hij niet voor een ander doel kan worden gebruikt.
  Pasfoto en BSN: bijzondere persoonsgegevens
  De reden dat kopieën van identiteitsbewijzen niet zo maar zijn toegestaan is dat een pasfoto en BSN bijzondere persoonsgegevens onthullen: ras, geloof, gezondheid. Het gevaar van een Burgerservicenummer ligt in het feit dat dit nummer uniek is en gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen.
  Opmerkingen bij ‘kopietje paspoort’
  Een hotel is wettelijk verplicht enkele gegevens bij te houden: type identiteitsdocument, naam, beroep, woonplaats, aankomstdatum en vertrekdatum. Niet meer, dus is een kopie maken van een identiteitsbewijs niet nodig.
  Op de identiteitskaart wordt het BSN ‘persoonsnummer’ genoemd.
  Banken moeten inschatten of financiële transacties risico’s inhouden. Op grond daarvan kunnen zij onderzoek doen naar de identiteit van een klant. Zij kunnen (maar zijn niet verplicht) een kopie van het identiteitsbewijs opslaan.
  Bij het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging is geen kopie van een identiteitsbewijs nodig; hiervoor ontbreekt een wettelijke grondslag.
  Ook telecomaanbieders mogen geen kopie van een legitimatiebewijs maken.
  Bij de verhuur van een auto of het maken van een proefrit mag een BOVAG-lid een kopie maken van een identiteitsbewijs. De pasfoto en BSN mogen niet gekopieerd worden. Na afloop van de verhuur of de proefrit moeten de gegevens worden vernietigd.
  Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens geldt een meldplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat geldt zeker voor het maken van een kopie van identiteitsbewijzen.
  Bedrijven en organisaties mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of wettelijk verplicht is. Daarna moet men de gegevens vernietigen.
  Een rijbewijs bevat geen gegevens over nationaliteit of verblijfsstatus en is daarom niet in alle gevallen geschikt voor identificatie.

 4. Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
  Een bedrijf of organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) maken. Dit geldt als het in de wet staat. Uw werkgever is bijvoorbeeld wettelijk verplicht een kopie van uw ID-bewijs in de loonadministratie te bewaren. Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting.

  Kopie identiteitsbewijs zonder wettelijke verplichting
  Is er geen wettelijke verplichting om een kopie te maken van uw identiteitsbewijs? Vraag dan waarom het noodzakelijk is dat u een kopie van uw ID-bewijs afgeeft. Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie om uw identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Meestal is het genoeg om uw ID-bewijs te laten zien.

  In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. Bijvoorbeeld als u in een hotel wilt overnachten. Maar ook dan is een kopie van uw ID-bewijs maken niet nodig. Het noteren van het soort ID-bewijs en het nummer van het ID-bewijs is meestal voldoende om u te legitimeren.

  Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs
  Op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan persoonsgegevens zoals geboortedatum, woonplaats en burgerservicenummer. Door het kopiëren van deze gegevens vergroot u de kans dat u slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Iemand anders kan bijvoorbeeld met uw gegevens een bankrekening openen. Als slachtoffers van identiteitsfraude kunt u grote financiële en maatschappelijke schade ondervinden.

  Maatregelen om ID-fraude bij kopie te voorkomen
  Als u uw identiteitsbewijs laat kopiëren, kunt u een aantal maatregelen nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

  Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum waarop u de kopie afgeeft.
  Streep het burgerservicenummer (BSN) door. Overheidsorganisaties kunnen gebruik maken van het BSN voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Andere organisaties mogen het BSN alleen gebruiken als hiervoor een wettelijke basis is. Dit geldt bijvoorbeeld voor een bank of zorgverlener, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekeraar. Voor die organisaties moet het BSN dus zichtbaar blijven. Uw BSN staat op twee plaatsen in uw identiteitsdocument: onder persoonsnummer en in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsdocument.
  U kunt uw pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.
  Overtreding privacywetgeving
  Vermoedt u dat een organisatie onjuist omgaat met uw persoonsgegevens die op uw ID-bewijs staan? Dan kunt u dit melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) via het formulier persoonsgegevens.

  Als het CBP vragen heeft over uw melding, neemt het CBP contact met u op. Komen er meer signalen binnen over een bepaald onderwerp, dan kan het CBP besluiten hier onderzoek naar te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *