Alle kennis over de eikenprocessierups verzameld in nieuwe ‘Leidraad Beheersing Eikenprocessierups’

Bron:www.wur.nl

Het beheersen van de overlast van de eikenprocessierups is makkelijker geworden nu alle kennis bij elkaar is gebracht … Read the rest

De Taak Risico Analyse (TRA)

Bron:VCAnieuws.nl

Tijdens VCA-audits lukt het soms om te starten met een locatiebezoek. En wat blijkt? Werkzaamheden die ik bij zo’n locatiebezoek zie, komen niet altijd overeen met de in de Risico-Inventarisatie & … Read the rest

Strengere regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

Bron: Evofenedex

De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert sinds 9 februari 2022 strengere regels voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Ook kunnen werkgevers nu hogere boetes krijgen als ze onvoldoende veiligheidsmaatregelen voor hun werknemers nemen.… Read the rest

Wat is belangrijk bij de keuze van een nieuwe arbodienst?

overgenomen van:groenlosegids.nl

Als ondernemer bent u verplicht om een arbodienst af te sluiten. Zelfs als u maar één werknemer in dienst heeft is het belangrijk om professionele zorg en veilige arbeidsomstandigheden te bieden. De arbodienstRead the rest

Bewijs veiligheid met RI&E: geen schadevergoeding werknemer na ongeval

Bron:personeelsnet.nl

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen, maakt je werknemer toch een diepe val. Een afschuwelijk bedrijfsongeval met nare gevolgen. Het ongeval leidt tot een jarenlang slepende rechtsgang waarin de kantonrechter de werkgever uiteindelijk gelijk geeft. Want die … Read the rest

“HOEVEEL RISICO VINDEN WE ACCEPTABEL?”

Overgenomen van:Toezine.nl

Het gaat soms goed mis bij chemische bedrijven, ook al moeten ze zich houden aan de strenge regels volgens het Besluit risico zware ongevallen (Brzo). Criminoloog Wim Huisman begeleidde een studie … Read the rest