Resultaten onderzoek Inspectie SZW ook naar OR


Bron:www.rendement.nl

Heeft Inspectie SZW onderzoek gedaan in een organisatie, dan moet zij de werkgever zo snel mogelijk inlichten over … Read the rest

Onveilig gebruik One-way hijsgereedschap


Bron: Hzc.nl
In werkkamer 1 van TCVT is het keuren van one-way hijsgereedschap (hijsbanden) aan de orde geweest. Geconstateerd is dat nog te vaak dit, voor eenmalig gebruik ontwikkelde hijsgereedschap, meerdere keren worden gebruikt. Dat … Read the rest

Bepaal juiste pbm’s met Arbo-app


bron: BouwTotaal
OnderhoudNL heeft, in samenwerking met Inspectiedienst SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de OnderhoudNL Arbo-app ontwikkeld. Deze app biedt bedrijven en werknemers de mogelijkheid om voor iedere werkzaamheid de juiste … Read the rest

Wet vergoeding affectieschade: naasten kunnen per januari 2019 smartengeld eisen na bedrijfsongeval of medische fout


Bron:Rechtblog.nl
Op 1 januari 2019 gaat de Wet vergoeding affectieschade in. Deze wet regelt in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht de mogelijkheid tot vergoeding voor affectieschade. Zo kunnen … Read the rest

SER lanceert Arboplatform


bron:Arboportaal.nl

De SER heeft deze maand het Arboplatform gelanceerd. Op dit platform vinden arboprofessionals alle arbo-instrumenten van de SER en de Stichting van de Arbeid overzichtelijk bij elkaar. Bovendien kunnen ze er terecht met concrete … Read the rest

Richtlijn Steigers van kracht: ‘Monteur zonder diploma mag nu van bouwplaats worden afgeschopt’


Bron:Cobouw.nl
De nieuwe Richtlijn Steigers is opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat betekent dat de richtlijn, die al te vinden was in diverse bedrijfcatalogi, nu echt kracht van wet krijgt.

De Inspectie SZW … Read the rest

Controle door Inspectie SZW meestal niet willekeurig


bron:www.rendement.nl
Niet elke organisatie krijgt bezoek van een inspecteur van Inspectie SZW. Er is meestal aanleiding voor. Dat kunnen meldingen zijn van de ondernemingsraad en werknemers, een eerdere overtreding of een ernstig arbeidsongeval in het … Read the rest

Nog te veel dodelijke ongevallen op bouwplaatsen


Tot en met september zijn al tien bouwvakkers om het leven gekomen en waren er 317 ernstige ongevallen. Dit maakt de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, bekend. Volgens FNV loopt er teveel ongekwalificeerd personeel op … Read the rest