Maak uw preventiemedewerker bekend in uw organisatie: voorbeeldtekst

Bron: Arboned.nl

De ideale preventiemedewerker weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s. Als er een preventiemedewerker is aangesteld, is het belangrijk hem voor te stellen binnen uw organisatie. Hiervoor kunt u onze voorbeeldtekst gebruiken.

Belangrijke rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft in de Arbowet een prominente rol bij de zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. Hij werkt hiervoor nauw samen met  de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. 

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat de preventiemedewerker genoeg kennis en ervaring heeft om zijn taken goed te kunnen uitvoeren. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming spelen een rol. Daarom zijn de medewerkers – in de vorm van medezeggenschapsraad of OR – medeverantwoordelijk voor de benoeming en het functioneren van de preventiemedewerker. Bijkomend voordeel is dat zijn rol hierdoor meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Communicatie over de preventiemedewerker is hiervoor uiteraard ook essentieel.

Even voorstellen

Heeft u uw preventiemedewerker gekozen? Stel hem dan voor binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld met behulp van deze tekst:

 Tekst bekendmaking preventiemedewerker

U kunt de informatie verspreiden via e-mail, intranet, mededelingenbord of andere interne communicatie. Organiseer ook een bijeenkomst waar de preventiemedewerker persoonlijk wordt voorgesteld zodat voor iedereen bekend is wie hij is en wat zijn taken zijn. Zo maakt de preventiemedewerker zijn rol echt tot een succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *