Alle berichten van admin

Arbeidsinspectie teruggefloten: Vopak hoeft geen waterleidingen te labelen

Bron:RTVNoord

Tankopslagbedrijf Vopak Terminal Eemshaven hoeft niet alle kranen en afsluiters te voorzien van een tag met een identificatienummer. … Read the rest

Bedrijven trekken zich niets aan van de Arbowet

bron: www.baaz.nl, door: Aimée van Vuuren

Volgens het onderzoek ‘Arbo in bedrijf 2018’ voldoet slecht 33 procent aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Ondanks dat de rest zich niet of onvoldoende aan de wet … Read the rest

“Niemand vraagt om een ongeval” | Nieuwe veiligheidscultuur in de maak

Bron:Bouwendnederland.nl

Minder ongevallen op de bouwplaats. Dat is de missie van Bouwend Nederland waar Jack Ruibing, de nieuwe veiligheidsambassadeur van de branchevereniging, mee aan de slag gaat. Met zijn expertise op veiligheidsgebied gaat Ruibing Bouwend … Read the rest

Plan voor minder ongevallen en gezondheidsklachten

Bron: hortipoint.nl; door: Peter van Leth

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft samen met partners uit de agrarische sector waaronder Stigas, werkgevers- en werknemersorganisaties in de glastuinbouw en de gemeente Westland een … Read the rest

Bouwvakkers vijf keer meer kans op huidkanker: ‘Hoog tijd voor verplichte zonnebrand op bouwplaats’

Bron: Cobouw.nl

Bouwvakkers staan in de zomer dagelijks uren in de volle zon. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Deskundigen pleiten daarom voor strenger beleid. FNV wil zelfs dat het gebruik van zonnebrandcrème en UV-beschermende … Read the rest

Ziekenhuisopname door arbeidsongeval: wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

Bron:www.ploum.nl

Een ongeluk kan ook op de werkvloer in een klein hoekje zitten. Vaak zal dit met een sisser aflopen, maar soms kan het arbeidsongeval ernstiger zijn en heeft dit een ziekenhuisopname tot gevolg. Werkgevers… Read the rest

Opdrachtnemers moeten veiligheidsbewustzijn aantonen

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Het Rijksvastgoedbedrijf is een van deze … Read the rest

Veiligheid: een kwestie van herhalen, herhalen en herhalen

Bron: BouwendNederland.nl, Door A.L. (Lenneke) Neef

Zo’n twintig veiligheidscoördinatoren én de Inspectie SZW waren er donderdag 5 juni bij het VGM-KAM overleg in Amsterdam. De conclusie: veiligheidsbewustzijn neemt toe maar een lange adem is nodig.… Read the rest

Aandacht voor 25 jaar RI&E-verplichting tijdens Week van de RI&E

25 Jaar geleden werd het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) via de Arbowet verplicht voor alle bedrijven met werknemers. Uit de begin 2019 gepubliceerde Arbobalans blijkt dat nog steeds slechts 48% van de … Read the rest