Arbeidsongevallen veroorzaken veel verzuim

Vorig jaar kreeg een op de vijftien werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade als gevolg. De meeste ongevallen vonden plaats in de horeca, maar ook jongeren, bouwvakkers en mensen in ploegendienst lopen extra risico, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Liefst 458.000 werknemers liepen vorig jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. 70 procent van de slachtoffers had lichamelijk letsel, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er sprake van beide. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één of meer dagen.

Jongeren
Jongeren zijn vaker slachtoffer van een ongeval, maar zij verzuimen minder dan hun oudere collega’s. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de horeca. In die bedrijfstak gebeuren relatief veel arbeidsongevallen, maar die leiden meestal niet tot verzuim. Vorig jaar had ruim 8 procent van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Maar slechts een derde bleef een of meer dagen thuis van het werk.

Buiten kantoortijden
Ongevallen vinden relatief vaak plaats buiten kantoortijden. Eén op de acht werknemers die regelmatig in ploegendienst werken, was in 2013 betrokken bij een arbeidsongeval. En van de werknemers die regelmatig in het weekend werken, was dat bijna één op de tien. Er gebeuren ook relatief veel ongevallen bij werknemers die structureel overwerken. Dit hangt samen met de sector waarin werknemers een baan hebben. In de horeca wordt bijvoorbeeld veel in het weekend gewerkt en in de gezondheidzorg komt zowel in het weekend als in ploegendienst werken veel voor. (Bron: OR Informatie)

Een gedachte over “Arbeidsongevallen veroorzaken veel verzuim”

 1. Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval
  29-08-2014 In 2013 liepen 458.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

  Arbeidsongevallen bij mannen gedaald
  In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval, bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil komt doordat mannen vaker gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Sinds 2005 is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel. Deze ontwikkelingen hangen samen met de afname van het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 en met de toename van het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid in de periode 2001-2008.

  Voornamelijk lichamelijk letsel na ongeval
  Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één dag of langer.

  Vaker ongeval bij jongeren
  In 2013 had 8,2 procent van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Werknemers tot 25 jaar verzuimden daarentegen minder vaak na een arbeidsongeval. Slechts 1 op de 3 bleef één dag of langer thuis van het werk. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de horeca. In die bedrijfstak gebeuren relatief veel arbeidsongevallen, maar die leiden meestal niet tot verzuim van één dag of langer.

  Meeste ongevallen in horeca
  De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12 procent was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8 procent hoger dan gemiddeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *