Schoolvoorbeeld in Arbocatalogus-VO

dinsdag 17 juni 2014 | Veilig, gezond & vitaal werkenOngeluk in praktijklokaal leidt tot aanscherping instructie

Procedures en afspraken rond veilig werken waren goed geregeld op SG Panta Rhei. Toch kreeg een leerling anderhalf jaar geleden een ongeluk met een zaagmachine. Een drama voor alle betrokkenen. Hoe had dit kunnen gebeuren? Oorzaak was een onvolledige overdracht van informatie na een roosterwisseling. De invaldocent ging er ten onrechte vanuit dat de jongen instructie had gehad. Van de ervaringen is nu een schoolvoorbeeld gemaakt.

In het schoolvoorbeeld vertelt Veiligheidscoördinator van SG Panta Rhei, Hans Viskil, welke aanpassingen zijn gerealiseerd om herhaling te voorkomen. Zo wordt de instructie bijgehouden in een logboek en per leerling afgetekend. Het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO biedt handvatten, praktische tips en oplossingen. U kunt er ideeën door opdoen en eventueel contact opnemen met de projectleider van Phanta Rei voor vragen en praktische informatie. Zo kunt u gebruik maken van de ervaring van andere scholen in het voortgezet onderwijs.

De Arbocatalogus-VO
Het schoolvoorbeeld van Phanta Rei is een van de voorbeelden van maatregelen die scholen treffen om aan te sluiten bij de normen in de Arbocatalogus-VO. De Arbocatalogus-VO beschrijft dé arbonormen voor het voortgezet onderwijs, oftewel de afspraken over minimumeisen aangevuld met wensen ten aanzien van arbeidsomstandigheden in het vo. De Arbocatalogus-VO biedt met deze normen duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. De naleving van de normen uit deze lijst is niet vrijblijvend. De Inspectie-SZW gebruikt de arbocatalogus als uitgangspunt bij haar inspecties. Naast regels en normen biedt de catalogus een online platform voor het uitwisselen van ervaringen. De Arbocatalogus-VO wordt beheerd door Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. Voion zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *