DODELIJKE GEVAREN VAN MEST WORDEN ONDERSCHAT

26 februari 2014 | Fysische factoren

Er gaat veel mis bij de verwerking van mest. Doordat de gevaren worden onderschat, worden er onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit leidt tot ernstige ongevallen, waarbij niet zelden ook doden vallen.
Dit blijkt uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat woensdag is gepubliceerd. De raad keek naar de gevaren van de verwerking van mest na het dodelijk incident in Makkinga op 19 juni vorig jaar. Toen kwamen drie mensen om het leven bij het reinigen van een mestsilo.

Tussen 1980 en 2013 zijn er minstens 35 ernstige ‘mestongelukken’ gebeurd. Daarbij vielen 57 slachtoffers, van wie 28 doden. Bij dit soort ongevallen zijn extra slachtoffers te betreuren, omdat omstanders onbeschermd hulp proberen te bieden.

Mestongevallen gebeuren vooral in gesloten ruimten zoals een silo of tank en in stallen tijdens het mengen van de mest in de ondergelegen kelder, concludeert de onderzoeksraad in het rapport Dodelijk ongeval mestsilo te Makkinga. “Het merendeel van de ongelukken ontstaat doordat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte beademingsapparatuur, het regelmatig mixen van de mest en het zorgen voor voldoende ventilatie.”

Het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen komt volgens de onderzoeksraad vooral door het ontbreken van kennis en daardoor onderschatting van de gevaren. “Een belangrijke oorzaak van het tekort aan kennis en het besef van risico is dat de gevaren van mestgassen niet worden behandeld in agrarische opleidingen.”

Verder constateert de raad dat de ontwikkelingen in de agrarische sector de afgelopen decennia de kans op ongelukken hebben vergroot. “Schaalvergroting, strengere milieuwetgeving en aanscherping van het mestbeleid hebben ertoe geleid dat er meer mest wordt geproduceerd, de mest langere tijd wordt opgeslagen en de mestopslagen afgesloten zijn.”

Dat de risico’s groter zijn geworden heeft te weinig aandacht gekregen, wordt in het onderzoek vastgesteld. Dat geldt niet alleen voor de sector zelf maar ook voor de overheid, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

bron:http://www.arbo-online.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *