Veiligheid: een kwestie van herhalen, herhalen en herhalen

Bron: BouwendNederland.nl, Door A.L. (Lenneke) Neef

Zo’n twintig veiligheidscoördinatoren én de Inspectie SZW waren er donderdag 5 juni bij … Read the rest

Aandacht voor 25 jaar RI&E-verplichting tijdens Week van de RI&E

25 Jaar geleden werd het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) via de Arbowet verplicht voor alle bedrijven met werknemers. Uit de begin 2019 gepubliceerde Arbobalans blijkt dat nog steeds slechts 48% van de … Read the rest

Aanpak laaggeletterdheid is taak voor werkgever

Bron:www.PWnet.nl

Werknemers die laaggeletterd of laaggecijferd zijn, ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er daarom een groot belang bij … Read the rest