Geen strafrechtelijke vervolging na ongeluk windmolen

door:Joyce Verhaert
Het bedrijf dat betrokken was bij een fatale brand in een windmolen in Ooltgensplaat wordt daarvoor niet strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden. In het onderzoek naar de brand heeft de officier van justitie geen fouten vastgesteld die het bedrijf waar de jongemannen werkten, strafrechtelijk aangerekend kunnen worden.

MAATREGELEN NA EEN ARBEIDSONGEVAL; (MOGELIJK) VAN BELANG VOOR MATIGING BOETE

door: Casper Dekker Bestuurs- en Omgevingsrecht

Op 29 november 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) een belangrijke uitspraak gedaan voor werkgevers die door de Minister van SZW beboet worden nadat een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Hieruit volgt dat na het arbeidsongeval getroffen maatregelen beoordeeld moeten worden in het kader van de evenredigheid.

DOE MEE MET DE BEWUST VEILIG DAG 2018

Het aantal ongevallen in de bouw- en installatiebranche loopt nog steeds op. Dat blijkt uit cijfers van Inspectie SZW. Dat willen we niet. Iedereen wil aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis. Sta daarom 1 dag per jaar extra stil bij veiligheid, samen met je werkgever en al je collega’s. Doe dat op de Bewust Veilig dag op vrijdag 16 maart 2018. Vraag ook aan je werkgever om hier aandacht aan te besteden en een activiteit te organiseren. Het is in ieders belang!

Kan technologie de bouw veiliger maken?

bron:www.engineersonline.nl

In Nederland kwamen in de eerste helft van 2016, 42 bouwvakkers om het leven, een stijging van meer dan 50% vergeleken met dezelfde periode in het jaar daarvoor. In België werden in totaal 52 dodelijke arbeidsongevallen gerapporteerd en meer dan 65.000 verwondingen; en in Luxemburg waren er 10 dodelijke ongelukken en meer dan 7000 verwondingen.

Uitspraak Hoge Raad heeft gevolgen voor inzet vrijwilligers door instellingen (in dit geval een kerkgenootschap)

bron:www.dommerholt.nl
De hoogste rechter in Nederland heeft zich medio december 2017 uitgesproken over de aansprakelijkheid van een kerk voor de gevolgen van een ongeval dat één van haar vrijwilligers overkwam.

Het gevaar van houtpellets

De laatste 10 jaar zijn er meer dan 10 doden te betreuren als gevolg van vergiftiging door koolstofmonoxide (CO) bij het betreden van ruimten waar houtpellets worden opgeslagen. De doden vielen te betreuren bij het betreden van cargoruimten van schepen, opslagsilo’s en ook de laatste jaren in de opslagruimte bij particulieren. Hieronder krijgt u een overzicht van de risico’s, preventiemaatregelen en enkele publicaties.

Jaarplan Inspectie SZW 2018: Aantal arbeidsongevallen laat dit jaar stijging zien van circa 7%

Door RiskenBusiness op 19 december 2017 Insurance, Nieuwsbrief, Risks
Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. De verwachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een stijging laat zien van circa 7% ten opzichte van 2016.

Rolsteiger opbouwen: nieuwe methode per 1 januari 2018

Niet goed opgebouwde rolsteigers zijn onnodig en gevaarlijk. Per 1 januari 2018 moet de opbouw van rolsteigers veiliger. Met als doel: minder valongevallen. Jammer genoeg kom je goed opgebouwde rolsteigers buiten de showroom van de leverancier zelden tegen. Maar hoe doe je dat, een rolsteiger opbouwen met inachtneming van de geldende regels?