Landbouw telt relatief veel arbeidsongevallen

In 2013 vonden in de landbouw, bosbouw en visserij per 100.000 werknemers circa 24.800 arbeidsongevallen plaats. Het aandeel werknemers dat met een arbeidsongeval te maken kreeg bedroeg 11,9 procent, blijkt uit gegevens van het CBS.
Van de werknemers verzuimde 7,3 procent minstens één dag als gevolg van een arbeidsongeval en voor 4,1 procent van het personeel bedroeg het verzuim meer dan 4 dagen. In de landbouw betekent een arbeidsongeval met name lichamelijk letsel.

Lichamelijk en geestelijk letsel
Van het personeel in deze sectoren kreeg 10,6 procent te maken met ongeval tijdens het werk, waarbij uitsluitend sprake was van lichamelijk letsel. Voor 0,4 procent betrof het uitsluitend geestelijk letsel en voor 0,9 procent was het een combinatie van lichamelijk en geestelijk letsel.

Tekst: Tom Schotman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *