Kleine bedrijven vinden arbo veel te moeilijk

maandag 02 maart 2015 

Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig om alle arbowetgeving te doorgronden. Vooral kleine bedrijven lukt het niet om aan alle systeemverplichtingen in de wet te voldoen. Veel van deze bedrijven hebben geen Plan van aanpak, geen Preventiemedewerker en geen RI&E, terwijl die wel verplicht zijn.

 

Dat is op te maken uit de monitor Arbo in bedrijf , die sinds 1998 jaarlijks wordt gepubliceerd. De monitor geeft een actueel en representatief beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen.

In de periode 2008-2014 gaat het steeds iets slechter in de naleving van de meeste verplichtingen door bedrijven. Grote bedrijven voldoen veel vaker aan wettelijke arbo-verplichtingen dan de kleinere bedrijven. Voor alle afzonderlijke verplichtingen geldt dat ten minste driekwart van de werknemers in Nederland werkt bij een bedrijf waar aan die verplichting is voldaan. Uitgedrukt in percentages werknemers is de naleving in de eerder genoemde periode vrijwel stabiel gebleven.

Verplichtingen niet altijd nageleefd
Alle bedrijven met medewerkers moeten volgens de wet aan algemene verplichtingen voldoen. Opvallend is dat dit niet altijd lukt. De verplichtingen die het best worden nageleefd zijn:

  • de schriftelijke arbeidsongevallenregistratie (75% van de bedrijven met een recent ongeval),
  • voorlichting (73%),
  • arbodienstverlening (72%) en
  • ziekteverzuimbeleid (71%).

Het minst worden nageleefd de verplichtingen tot het hebben van:

  • een plan van aanpak (38%),
  • een preventiemedewerker (43%) en
  • een RI&E (47%).

ZELF DOEN: Arbobeleid opzetten en verbeteren voor je bedrijf

Beeldschermwerk belangrijkste arbeidsrisico
In 2014 zijn 9 van de 18 arbeidsrisico’s onderzocht. Beeldschermwerk is in 2014 het meest voorkomende gemeten risico (bij 44% van de bedrijven), gevolgd door kracht zetten (27%). Ongunstige of statische lichaamshouding, werken op hoogte, geluid en trillingen komt voor in circa 15% van de bedrijven. Het minst vaak komen repeterende bewegingen (10%), besloten ruimten (7%) en niet-ioniserende straling (7%) voor.

Maar een beperkt deel van de bedrijven waar een zeker risico speelt heeft dat risico in de RI&E onderkend. De overige bedrijven hebben geen RI&E of hebben het risico daar niet in onderkend. Toch neemt deze laatste groep bedrijven vaak wel maatregelen tegen deze risico's.

Gebruik Arbocatalogus neemt toe
Het gebruik van de arbocatalogus is sinds de vorige meting beduidend toegenomen, van 7% van de bedrijven in 2012 naar 13% in 2014. Het percentage van de werknemers dat werkt bij een bedrijf waar een relevante arbocatalogus wordt gebruikt is de afgelopen vijf jaar gestegen van 10% in 2009 naar 48% in 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *