Handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ verschijnt

‘Voor een veilige werkplek is beheersing van de taal van groot belang. Met deze handleiding kunnen werkgevers en werknemers praktisch aan de slag met veilig werken. Dat is hard nodig’, zegt CNV voorzitter Maurice Limmen over de handreiking ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ van de Stichting van de Arbeid, die vrijdag 18 april verschijnt.

Limmen: ‘Als werknemers de veiligheidsvoorschriften van bijvoorbeeld machines niet goed kunnen begrijpen, dan kan dit grote gevaren met zich meebrengen voor de werknemers, zijn collega’s en omgeving.’

Taalverschillen

Ongeveer 20 procent van de niet-dodelijke arbeidsongevallen betreft niet-Nederlandse werknemers. Dat kan aan verschillende factoren liggen waarvan taal en miscommunicatie door taalverschillen er één is. Door de globalisering komen er steeds meer buitenlandse werknemers naar Nederland en vestigen steeds meer internationale bedrijven zich hier, met Engels als voertaal binnen de landsgrenzen. Tegelijkertijd leidt de flexibilisering tot meer en vaker wisselende werknemers. Hierdoor ontstaat een situatie dat mensen met wisselende taalachtergronden en taalvaardigheden moeten samenwerken.

Handleiding

De handleiding ‘Taal en veiligheidsrisico’s’ bevat praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt. De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. De oplossingen die de handreiking biedt, kunnen helpen bij het treffen van maatregelen in de eigen sector of branche

Laaggeletterdheid

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar laaggeletterd, waarvan 43 procent werkloos of inactief is. Dat betekent dat ongeveer 740.000 werknemers in Nederland zoveel moeite met lezen en schrijven hebben, dat zij onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ongeveer 20 procent van de niet-dodelijke arbeidsongevallen betreft niet-ingezetenen. Dat kan aan verschillende factoren liggen, waarvan taal en miscommunicatie door taalverschillen er één is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *