Minder ongevallen bij uitzendkrachten

overgenomen van Arbo-online.nl

Onderzoek door TNO in opdracht van Stichting Arbo Flexbranche (STAF) laat zien dat er sprake is van een dalende trend in het percentage arbeidsongevallen waarbij uitzendkrachten zijn betrokken.

Uit hetzelfde onderzoek komt ook duidelijk naar voren dat de verschillen tussen vaste werknemers en uitzendkrachten afnemen.

Arbeidsongevallen uitzendkrachten

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) houdt zich actief bezig met de vermindering van arbeidsongevallen onder uitzendkrachten. Bijvoorbeeld door informatie gemakkelijker beschikbaar te maken, voorlichting te geven en tools te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers blijft de stichting werken aan een verdere daling van het aantal ongevallen onder uitzendkrachten en het verdwijnen van het risicoverschil met overige werknemers. Hierna de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.

Conclusies in ‘t kort

·         De veiligheidscultuur binnen een bedrijf is belangrijk voor het risicobewustzijn en het omgaan met risico’s. Uit het TNO-onderzoek blijkt dat de veiligheidscultuur is verslechterd. De laatste jaren nemen bedrijven minder maatregelen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit sluit aan bij de ervaring van uitzendkrachten en niet-uitzendkrachten: dat werknemers weinig doen met hun suggesties.

·         De meeste uitzendkrachten (20,5%) die in de periode 2008-2013 een ongeval kregen hebben zich ergens aan gesneden of gestoten. Dit is iets vaker dan niet-uitzendkrachten (17,4%). Uitzendkrachten worden significant vaker geraakt door een voorwerp (11,1%) en raken vaker bekneld (9,2%) dan overige werknemers. Wel is het verschil met niet-uitzendkrachten kleiner dan in eerdere jaren.

·         Uitzendkrachten die werken in bepaalde branches onder bepaalde omstandigheden of uitzendkrachten met bepaalde kenmerken lijken meer risico te lopen om betrokken te raken bij ongevallen. Het gaat dan om mannelijke uitzendkrachten van 25+ jaar, die 24 uur of meer per week fysiek of psychosociaal zwaar werk doen op niet-reguliere werktijden in kleine bedrijven in de sector ambachten.

Ongevalspercentages

De ongevalspercentages zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is het grootste jaarlijkse onderzoek door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS ) naar de arbeidsomstandigheden  van werknemers in Nederland, waaronder ongevallen. De gegevens zijn als representatief te beschouwen voor de Nederlandse situatie. Het aandeel uitzendkrachten in de NEA is 2,3%. Om betrouwbare uitspraken over subgroepen te kunnen doen en trends te analyseren, zijn in de analyses de jaren 2009-2014 samen genomen.

Bron: arboflexbranche.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *