Mechanische rei of robot nu definitief verplicht

In 2014 heeft NOA met het Ministerie van SZW (waar de Inspectie SZW – voorheen Arbeidsinspectie – onder valt) definitieve afspraken gemaakt over het leggen van zandcementdekvloeren met een mechanische rei of robot. Het jaar 2015 is begonnen en dat betekent dat de gemaakte afspraken nu van kracht zijn. Daarom zetten we de afspraken voor de zekerheid nogmaals op een rij.

De afgelopen jaren hebben we alle vloerenbedrijven zo uitgebreid mogelijk geïnformeerd over alle besprekingen, de afspraken en de oplossingen. We zijn hier zo vroeg mogelijk mee begonnen, zodat vloerenbedrijven de benodigde apparaten bij een leverancier naar keuze konden bestellen.

Nu het jaar 2015 begonnen is en de gemaakte afspraken van kracht zijn, betekent dit ook dat de Inspectie SZW streng zal gaan handhaven op het gebruik van de mechanische rei of robot. Bij het constateren van overtredingen zal er onmiddellijk een boete worden gegeven. U wordt geacht te weten dat het handmatig leggen van zandcementdekvloeren niet meer is toegestaan en dat, waar mogelijk, een rei of robot gebruikt moet worden. Maak er dus gebruik van en voorkom dat u onnodig hoge boetes krijgt. 

Afspraken

Alle afspraken, die gemaakt zijn met de Inspectie SZW, zijn vastgelegd in een handige brochure. De afspraken zijn op 1 januari 2015 ingegaan. De folder is handig voor u en uw opdrachtgevers. Zo kunt u uw opdrachtgevers zo snel en eenvoudig mogelijk informeren over wat er wel en niet mag. U kunt ook gratis gedrukte exemplaren van de folder bestellen bij ons secretariaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *