Inspectie SZW beboet ook leidinggevenden

De afgelopen 2 jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen het bedrijf. In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt 68.000 euro. In totaal is ruim 433.000 euro aan boetes opgelegd.

Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is bekend. Bij overtredingen krijgt het bedrijf (de rechtsvorm) de boete.

De Inspectie SZW kan echter ook diegene die in het bedrijf feitelijk leiding geeft een boete geven. Het gaat dan om het verwijt dat de feitelijk leidinggevende persoonlijk kan worden gemaakt. Er moet dus sprake zijn van persoonlijk verwijtbaar handelen van degene die als feitelijk leidinggevende wordt aangemerkt ten aanzien van de overtreding van de wet door de rechtspersoon. Verder zal uit onderzoek moeten blijken dat de feitelijk leidinggevende kennis had van de overtreding, hierover zeggenschap heeft gehad en maatregelen ter voorkoming van deze overtreding achterwege heeft gelaten of de overtreding heeft laten voortduren.

In zo’n geval is de Inspectie van mening dat niet alleen het bedrijf schuldig is aan het overtreden van de wet, maar ook de feitelijk leidinggevende in het bedrijf. Hij had immers de mogelijkheid om tegen het overtreden van de wet iets te ondernemen.

Sinds 2013 heeft de Inspectie 25 maal een boete gegeven aan feitelijk leidinggevenden. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden. De hoogte van de boete voor de leidinggevende is in principe 50% van de boete die het bedrijf krijgt.

bron: Inspectie SZW, 31/03/15

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *