Arbeidsinspectie helpt bedrijven ongevallen te voorkomen

De Arbeidsinspectie lanceert een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: de online zelfinspectie Voorkom Ongevallen. Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten. Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.

Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Bijna 100 werknemers komen niet meer thuis aan het einde van hun werkdag, omdat ze slachtoffer worden van een dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en overslag. 

Via de site  www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen  doorloopt een bedrijf dezelfde vier stappen als een inspecteur bij een controle .  Bedrijven kunnen zich zo voorbereiden op een bezoek van de Arbeidsinspectie en vooraf  aanpassingen doorvoeren om ongevallen en boetes te voorkomen.   

"Ons doel is dat eind 2012 het aantal ongevallen met 25 procent is verminderd. Dat geldt voor de sectoren waar de meeste ongevallen gebeuren", zegt Anja van Vlerken, projectleider bij de Arbeidsinspectie. "Samen met andere partijen werken wij daaraan."   

"Onze inspecteurs bezoeken veel bedrijven, met name in de branches waar de risico’s het grootst zijn. Deze digitale zelfinspectie helpt bedrijven om door de ogen van een inspecteur naar hun eigen veiligheid te kijken. Er komen actiepunten uit waarmee ze aan de slag kunnen. Die gelden voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. Hoe je veilig kunt werken, bepaal je namelijk met elkaar en niet alleen van bovenaf."     

Met de zelfinspectie onderzoeken bedrijven of ze voldoen aan de arboregels. Dit doen ze aan de hand van vier stappen uit het inspectieproces. Telkens moet een aantal vragen worden beantwoord. Na iedere stap volgt een overzicht waarin wordt aangegeven in hoeverre het bedrijf voldoet aan de regels. Voldoet het bedrijf hier niet helemaal aan? Dan volgt een lijst met actiepunten.     

"De uitkomsten van deze zelfinspectie zijn uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de antwoorden die het bedrijf geeft", aldus Van Vlerken   .  "Dat betekent dat wij bij een daadwerkelijke inspectie tot een ander eindresultaat kunnen komen. De zelfinspectie is dus geen vervanging van de ‘real life’ controle, maar is bedoeld als hulpmiddel om te checken waar het beleid wel en niet voldoet. En natuurlijk om ongevallen in het bedrijf te helpen voorkomen."   

De Arbeidsinspectie ontwikkelt een reeks van zelfinspectietools. Zo lanceerde ze eerder ook al de zelfinspectie ‘Gevaarlijke stoffen’.     

Zie    www.zelfinspectie.nl/voorkomongevallen  en de bijgevoegde leaflet voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *