‘Kritiek op heftruckopleiders is te eenzijdig’

In het radio-programma ‘Dit is de Dag’ was onlangs forse kritiek op heftruckopleidingen. Die zouden niet deugen want veel opleiders reiken heftruckcertificaten uit op basis van alleen theorielessen. In de uitzending eiste PvdA-kamerlid Kuiken dat ‘de sector’ actie moet ondernemen en dat ze opheldering wil van minister Asscher (SZW). EVO en Gezond Transport stellen dat deze kritiek een te eenzijdig beeld geeft op heftruckveiligheid.

Aanleiding voor het radio-item was dat er in ons land jaarlijks 1.600 mensen in het ziekenhuis belanden als gevolg van ongelukken met heftrucks. Bij die ongelukken vallen gemiddeld vijf dodelijke slachtoffers. Tijdens het EO-radioprogramma werd gesuggereerd dat ongevallen in de hand worden gewerkt doordat aan de opleiding tot heftruckchauffeur nauwelijks eisen worden gesteld.
Er zijn opleidingen vanaf honderd euro per cursist, waarbij je gegarandeerd slaagt. Zelfs als je een pallet van je heftruck laat vallen krijg je toch je diploma. Je speelt met andermans levens, vertelt een ooggetuige die werkzaam is in een magazijn van een groot supermarktconcern in het Radio1-programma.

Er moeten strengere eisen komen

"Hier schrik ik van", reageerde hoogleraar logistiek René de Koster in een interview met Tijs van den Brink, presentator van het radioprogramma. De hoogleraar stelde vast dat het hem niet verrast. “Veel instanties, de vele goeden overigens nagelaten, geven certificaten uit voor heftruckchauffeurs, zonder dat er duidelijke eisen zijn waar die aan moeten voldoen. Iedereen die bijvoorbeeld zijn certificaat heeft gehaald met een bescheiden vorkheftruck, mag daarmee ook de veel grotere 20- of 40-tons heftrucks bedienen. Dat kun je vergelijken met iemand die met een bromfietscertificaat een vrachtwagen mag besturen. Er moeten dus strengere eisen komen voor het gebruik van verschillende soorten trucks.”

Situatie is onacceptabel

PvdA-kamerlid Attje Kuiken zei in het radioprogramma aansluitend dat zij minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zal vragen om opheldering. Het Kamerlid wil dat er strengere diploma-eisen komen voor heftruckchauffeurs. “Er moet nu een einde aan deze situatie komen. Die is onacceptabel”

Kuiken stelde dat er twee opties zijn om het probleem aan te pakken wettelijk of de branche zelf die met een keurmerk moet komen. Als dat onvoldoende gebeurt, zullen wettelijke eisen zaken nader moeten specificeren.”

Branche moet initiatief nemen

De Koster zei in een reactie op de uitspraken van het Kamerlid dat het heel lastig valt te definiëren wie nu eigenlijk de sector is. “Ik denk dat het mogelijk is dat de sector zelf controle kan uitvoeren op de uitgifte van de certificaten. De vraag is alleen wie is de ‘sectororganisatie’? Dat is heel lastig maar ik zie wel mogelijkheden dat brancheorganisaties als EVO en TLN het initiatief nemen, aangezien zij voor een groot deel de markt bestrijken. Bovendien zijn zij in staat om nog meer organisaties bij dit verhaal te betrekken.”

Kritiek is eenzijdig

Sectororganisaties EVO en Gezond Transport, een organisatie voor veilig en gezond werken in de sector transport en logistiek, zeggen in een reactie op de uitspraken van zowel Kamerlid Kuiken als de programmamakers van de EO dat hun kritiek op de heftruckveiligheid eenzijdig is. “In tegenstelling tot hetgeen in het interview wordt beweerd, is het ministerie van SZW niet de instantie om op af te geven. De logistieke organisaties EVO en Gezond Transport hebben juist in samenwerking met de Inspectie en SZW, vanuit hun campagne arbeidsveiligheid, de afgelopen drie jaar heel hard gewerkt aan het verhogen van de veiligheid in het magazijn. Twee grote campagnes, Bewust Veilig en Heftruckhelden, gericht op bewustwording van de veiligheidsrisico’s en gedragsverandering waren hierbij de leidraad. Hiermee zijn heel veel bedrijven bereikt”, reageert Daniëlle Gevers Deynoot, senior beleidsadviseur bij EVO, namens EVO en Gezond Transport.

Werkgever moet verantwoording nemen

Daniëlle Gevers Deynoot bevestigt dat er geen specifieke eisen in de wetgeving zijn, waaraan een opleiding moet voldoen en dat dit gegeven slechte opleidingen en malafide opleiders kan stimuleren om in zee te gaan bedrijven. “Om werkgevers te helpen zijn daarom criteria ontwikkeld. In de al eerder genoemde genoemde campagnes hebben we onze achterban duidelijke handvatten gegeven, waaraan een goede opleiding moet voldoen. Een werkgever zou hiermee uit de voeten kunnen, de zorg voor een goede opleiding is immers de verantwoordelijkheid van de werkgever volgens de ARBO wet. Investeren in goed werkgeverschap en veiligheid kunnen op die manier de markt voor de malafide opleidingscowboys bemoeilijken.”

De senior beleidsadviseur bij EVO stelt ook dat bedacht moet worden dat het geen verplichting is opleiding en certificaat aan elkaar te koppelen. "Het is de verplichting van de werkgever om te zorgen voor een goede en veilige magazijnsituatie en een machine die gericht is op onderwijs, training en instructie."

Strengere wetgeving werkt te star

Volgens Gevers Deynoot biedt strengere wetgeving, dat Kuiken overigens als ‘uiterste redmiddel opperde’, geen oplossing. “Wettelijke criteria werken te star en het kan bovendien een hele dure business worden. Nogmaals er is binnen de branche de afgelopen jaren door TLN en ons genoeg ondernomen om werkgevers bewust te maken van de veiligheid in hun magazijnen. Als ze zich daar aan houden worden de slechte opleiders buiten de deur gehouden."
Gevers Deynoot vindt het bovendien vreemd dat in het radioprogramma niet de mening is gevraagd van EVO, maar slechts van één enkele opleider. "We willen dan ook graag met mevrouw Kuiken in gesprek over het borgen van de veiligheid in magazijnen en wat daar voor nodig is binnen de logistieke sector.”

Bekijk hier het betreffende radio-item…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *