PRINSJESDAG: Inspectie op arbeidsongevallen zzpers

Auteur: Sanne van Baar | 15 september 2015 |

Werkstress en schijnconstructies blijven volgend jaar onderwerp van inspectie. Nieuw is het thema arbeidsmarktdiscriminatie.

Wat zijn volgend jaar de themas waar de Inspectie SZW op controleert?

Werkstress blijft aandachtspunt

De Inspectie zet de campagnes op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (psa) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voort. Met name de themas pesten op het werk en agressie en geweld zijn onderwerp van inspectie. Daarbij richt de inspectiedienst van het ministerie zich vooral op bedrijven die stelselmatig geen verbetering laten zien.
Op arbeidsmarktdiscriminatie werd bovendien in 2015 een speciaal inspectieteam getraind. Vanaf dit najaar zal dat team daar extra op toezien, ook bij reguliere inspecties.

TIP: Leer werkstress herkennen en kom naar de cursusdag Psychosociale arbeidsbelasting op 1 december.

Minder inspecties op gezond en veilig werken?

Op het gebied van gezond en veilig werken ziet de Inspectie SZW dat werkgevers na hoge boetes of een stillegging steeds vaker grijpen naar het juridische apparaat. Bedrijven maken vaker bezwaar of gaan in beroep tegen de opgelegde sancties. Dat levert de inspecteurs meer werk op in de vorm van het verzamelen van informatie en het behandelen van bezwaren. In 2016 zou dat wel eens kunnen drukken op het aantal uitgevoerde inspecties.

Focus op arbeidsongevallen

Op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt de werksituatie steeds complexer omdat bedrijven veelal werken met onderaannemers. Bovendien worden gevaarlijke klussen steeds vaker gedaan door zzpers. De inspectie wil binnen het gebied gezond en veilig werken daarom meer tijd besteden aan het onderzoeken van arbeidsongevallen; het kost meer tijd om uit te zoeken wie er als werkgever verantwoordelijk is.

Schijnconstructie blijft lastig

Met het aanpakken van schijnconstructies lijkt de inspectie nog een beetje te worstelen. Bij overtredingen van wetten op dit gebied legt de inspectie boetes op, maar de inspectie wordt ook geconfronteerd met legale, maar onwenselijke constructies waarbij werkgevers de arbeidskosten proberen te drukken. Daarvoor stelt de inspectie signaleringsrapporten op om de situatie in kaart te brengen, waaronder de rol van partijen die deze fraude mogelijk maken. De dienst onderzoekt nog hoe ze alle betrokken partijen kan activeren om frauderende bedrijven aan te pakken.

De eerste rapporten naar aanleiding van controle op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) worden druppelgewijs over 2016 openbaar gemaakt. Het gaat dan om onderzoeken naar cao-naleving, schijnconstructies en gefingeerde dienstverbanden.

Een gedachte over “PRINSJESDAG: Inspectie op arbeidsongevallen zzpers”

 1. Advocaat als wapen tegen lastige inspecteur

  15-09-2015
   

  inspectie

  Het toezicht op veilig en eerlijk werk wordt steeds meer een juridisch gevecht. Niet zelden worden inspecteurs van de Inspectie SZW tijdens hun controles opgewacht door een advocaat.

  Dat meldt de Inspectie SZW in haar Jaarplan 2016.  De boetes die de Inspectie oplegt aan overtreders van de arbeidswetten zijn de afgelopen jaren fors verhoogd en de Inspecteurs leggen deze boetes consequenter op. Dat heeft gevolgen. Het aantal bedrijven dat bezwaar maakt of in beroep gaat tegen boeteoplegging stijgt. Vooral BRZO-bedrijven leggen zich niet zo maar neer bij de vaak hoge boetes. Bedrijven zetten juristen in, vaak al tijdens de inspectie.

  Dit zorgt ervoor dat inspecteurs meer tijd kwijt zijn aan het verzamelen en vastleggen van informatie en aan het leveren van een bijdrage aan het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. En dat betekent weer dat ze minder controles kunnen uitvoeren.

  Flexibel gevaar

  De flexibele arbeidsmarkt brengt extra gevaar met zich mee en zorgt ervoor dat het onderzoek na een ongeval ingewikkelder is. De Inspectie ziet in haar analyse van arbeidsongevallen dat uitzendkrachten veel vaker het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen dan vaste werknemers.  Klussen met grote risico’s voor arbeidsveiligheid worden steeds vaker verricht door zzp’ers.

  Vanwege constructies van onderaanneming kost het de Inspectie meer tijd om in het ongevalsonderzoek vast te stellen wie als werkgever verantwoordelijk is. De Inspectie plant daarom in 2016 significant meer tijd in voor ongevalsonderzoek.

  Risicogestuurd

  Ook in 2016 gaat de Inspectie risicogestuurd te werk, waarbij de beschikbare capaciteit wordt ingezet waar deze het hardste nodig is. De samenwerking met andere toezichthouders en overheidsdiensten wordt voortgezet en versterkt. Onder meer bij de BRZO-bedrijven werkt de Inspectie samen met de Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  Up-to-date blijven met wet- en regelgeving? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag op 12 november.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *