Nederlandse bedrijven presteren goed met hun preventiebeleid

Dekra Industrial, een toonaangevende Europese certificeringsspecialist voor de bouw, de industrie, milieu en transport, heeft de ‘European Barometer 2014 of occupational hazard prevention‘ gepresenteerd. Als het gaat om de preventie van werkgerelateerde risico’s presteren Nederlandse bedrijven, zo blijkt uit de Dekra-Barometer, het best.Bij 89 procent van de deelnemende bedrijven hebben de laatste twee jaar geen bedrijfsongevallen plaatsgevonden. Ook met het aantal bedrijven dat een actief preventiebeleid heeft geformuleerd, scoort Nederland met 85 procent het hoogst. Van dat percentage houdt zelfs 98 procent het preventiebeleid jaarlijks up-to-date. Van de Nederlandse bedrijven beschikt 96 procent over een ISO 9001/22000-, ISO 14000/EMAS- of OHSAS 18000/18001-certificering. In de andere landen ligt dat percentage beduidend lager. Ook op het gebied van Corporate Social Responsibility-rapportage is Nederland koploper. 

2.000 miljard euro
Voor het rapport over werkgerelateerde risico's en preventie werden vragen gesteld aan meer dan tweeduizend preventiespecialisten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Polen. De kosten van bedrijfsongevallen, arbeidsongeschikheid en ziekteverzuim maken wereldwijd 4 procent van het totale bruto nationaal product uit; zo‘n 2.000 miljard euro. Voor het onderzoek werd met name in kaart gebracht hoe bedrijven met risico's en preventie omgaan. Het blijkt dat Nederlandse bedrijven het goed doen vergeleken hun collega‘s in Duitsland, Frankrijk en Polen.   

Ziekteverzuim
Uit het barometer-onderzoek van Dekra blijkt dat het aantal bedrijfsongevallen de laatste jaren gestaag terugloopt. Aandoeningen aan spieren, zenuwen of gewrichten vormen met 80 procent de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde blessures en ziekteverzuim in Europa, maar de toenemende werkdruk is als oorzaak van ziekteverzuim snel in opkomst. In Nederland beschouwt 33 procent van de respondenten de werkdruk en burn-outs als een belangrijk risico in de toekomst. In andere landen ligt dat percentage lager.   

Volgens 70 procent van de ondervraagde bedrijven is het gedrag van de werknemer de belangrijkste risicofactor. De percentages variëren van 88 procent in Nederland, 86 procent in Polen, 84 procent in Frankrijk tot 50 procent in Duitsland. Door middel van een betere informatievoorziening, meer betrokkenheid van de hele organisatie bij het preventiebeleid en betere opleiding en training van medewerkers kunnen risicobewustzijn en gedrag positief beïnvloed worden. 

Ergonomie
Ook het daadwerkelijk implementeren van preventieve maatregelen is belangrijk om risico's uit te bannen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, training en het gebruik van duidelijke instructies op de werkplek zijn succesvolle methoden, die in Nederland met mate worden toegepast. Duidelijk is wel, dat de betrokken bedrijven ‘ergonomie‘ als toverwoord beschouwen voor het voorkomen van ziekteverzuim als gevolg van lichamelijke klachten. Nederland zit wat betreft deze maatregelen niet in de voorhoede. Ook het analyseren van de oorzaken van ongevallen en ziekteverzuim, om beter inzicht te krijgen in de oorzaken, gebeurt in ons land niet overal structureel. 

Preventiebeleid
Opvallend is dat Nederlandse bedrijven volgens de Barometer vooral preventiebeleid voeren om te voldoen aan wetgeving en richtlijnen (79 procent), om te streven naar continue verbetering van de bedrijfsvoering (70 procent) en om ethische redenen (50 procent). Daarmee wijken de Nederlandse bedrijven enigszins af van de andere landen, die door middel van preventiebeleid onder meer tegemoet willen komen aan de eisen van verzekeraars, juridische consequenties of negatieve publiciteit willen voorkomen of willen voorkomen, dat de productie onderbroken wordt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *