Middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand

Bron: www.VOION.nl

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus heeft het Kabinet op 12 januari jl. besloten dat scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs langer dichtblijven. Zij geven onderwijs op afstand tot zeker 8 februari. In afwachting van informatie van het OMT geldt voor leerlingen en onderwijspersoneel die wel op school mogen komen dat niet alleen tussen onderwijsmedewerkers en leerlingen en onderwijsmedewerkers onderling 1,5 meter afstand moet worden gehouden, maar dat ook alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand moeten houden.

Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Regels voor 1,5 meter afstand op scholen:

 • Overal in de school geldt voor iedereen de 1,5 meter afstand: tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling.
 • In de klas zal gekeken moeten worden naar een opstelling waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is.
 • Wellicht is het bijvoorbeeld mogelijk om leerlingen te spreiden over meerdere lokalen of uit te wijken naar een grotere (gym)accommodatie.
  Er zijn nu veel minder leerlingen op school, dus scholen hebben meer ruimte om de afstand te bewaren.
 • De 1,5 meter afstand is geen vervanging voor het mondkapje. Het dragen van een mondkapje door het onderwijspersoneel en de leerlingen in de school is sinds 1 december j.l. verplicht. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet door het lokaal bewegen.
 • De 1,5 meter afstand is ook geen vervanging voor andere geldende gedragsregels, zoals het vaak en goed wassen van de handen.

Ingangsmoment afstand houden op scholen
De regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat per direct in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.

Voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen
Voor het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het vmbo kan dit tot ingewikkelde situaties leiden; hier geldt dat er zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand gehouden moet worden.

Uitzonderingen
Middelbare scholen geven onderwijs op afstand tot zeker 8 februari. De huidige uitzonderingen voor verschillende groepen leerlingen blijven behouden. In de volgende gevallen krijgen leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs:

 • Examenleerlingen;
 • Het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar;
 • Praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro;
 • Leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor nieuwkomers;
 • Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt. In de praktijk betekent dit dat het vso en pro open blijven.

De aanpassingen n.a.v. de nieuwe regels worden z.s.m. doorgevoerd in de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO. Meer informatie over veilig en gezond werken tijdens de coronapandemie vindt u ook in ons dossier Werken tijdens de Coronapandemie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *