Inspectie SZW treedt vanaf 1 januari 2013 harder op bij overtredingen Arbowet

Bedrijven en burgers die de regels op het gebied van arbeid en sociale wetgeving overtreden, worden van 1 januari 2013  door de Inspectie SZW harder aangepakt. Dit heeft Inspecteur-generaal Jan van den Bos maandag op een persbijeenkomst in Den Haag bekendgemaakt. Van den Bos gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het Meerjarenplan 2013-2014 van de Inspectie, waarbij de focus ligt op het aanpakken van misstanden en notoire overtreders.

Door de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW, die in 2012 in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgt de Inspectie meer mogelijkheden voor haar vernieuwde aanpak. Zo gaan de boetes per 1 januari flink omhoog en kunnen de bedrijven van hardnekkige overtreders eerder worden stilgelegd voor een periode van maximaal drie maanden. Het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval kan de werkgever € 50000,- kosten.
 

Enkele boetenormbedragen Arbeidsomstandighedenbesluit bij zware overtredingen

Onderwerp

Normbedrag

Niet melden arbeidsongeval

50.000

Geen of onvoldoende maatregelen tegen vallen van hoogte

9.000

Het gebruiken van ladders of trappen, zonder maatregelen om de stabiliteit te waarborgen (voorkomen wegglijden en minste 1 meter uitsteken boven het toegangsniveau ).

Het (laten) gebruiken van ladders en trappen waarbij niet ten minste een hand aan de ladder kan worden gehouden.

9.000

Het zodanig geplaatst of ingericht zijn van een arbeidsmiddel dat daardoor ernstig gevaar bestaat voor verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan,

9.000

Het gebruiken van arbeidsmiddelen op een andere wijze of plaats dan waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.

3.000

Niet verstrekken van Gehoorbescherming waar gebruik noodzakelijk is

3.000

 

 

Geen gebruikmaken van verstrekte PBM’s waar gebruik noodzakelijk is (werknemers boete)

340

De Inspectie werkt ‘risicogericht’. Ze speurt vooral in sectoren waar kans is op misstanden en waar sprake is van werknemers die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het gaat dan om sectoren waar hevige concurrentie is en waar veel financieel voordeel te halen is door de wet te overtreden. Vaak is er sprake van ongeschoold, vuil en gevaarlijk werk.
 
Een belangrijke speerpunt voor de Inspectie in 2013 is de aanpak van malafide uitzendbureaus. De top-100 van meest malafide bureaus wordt daarbij in kaart gebracht en vervolgd. Ook de aanpak van bedrijven die onveilig asbest verwijderen staat hoog op de prioriteitenlijst. Hiervoor is een speciaal asbestinspectieteam in het leven geroepen.

Op het gebied van fraude deed Van den Bos op de bijeenkomst een beroep op werkgevers om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen binnen hun eigen bedrijf, maar ook daarbuiten. “Doe geen zaken met bedrijven die onveilig werken of die werknemers uitbuiten. Ik denk ook aan verzekeraars en banken. Waarom lenen zij geld aan bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels? Waarom zouden ze hen verzekeren? En waarom zou je als grootwinkelbedrijf champignons afnemen van een bedrijf als daar sprake is van uitbuiting en het niet afdragen van belastingen? Want notoire overtreders en misstanden leiden tot onnodige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie”, aldus de inspecteur-generaal.

Voor meer informatie lees de brochure

 

2 gedachten over “Inspectie SZW treedt vanaf 1 januari 2013 harder op bij overtredingen Arbowet”

 1. Boetes 2013 voor overtredingen van de Arbowet

  31 januari 2013 – Per 1 januari 2013 zijn de nieuwe boetebedragen ingegaan voor overtredingen van de Arbowetgeving. Het overzicht van de boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbeidstijdenwet is in de Staatscourant gepubliceerd. Afhankelijk van de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de ernst van de overtreding en de herhaling van overtredingen kan zo’n boete flink oplopen.

  Bij het niet naleven of overtreden van de Arbowetgeving krijgt uw organisatie mogelijk een boete opgelegd. De boetenormbedragen voor de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn terug te vinden in de Staatscourant. De wet onderscheidt zeven categorieën oplopende normbedragen. Het 1e normbedrag is € 340 en het 7e is € 13.500. Het uitgangspunt van deze bedragen is een organisatie met 500 of meer werknemers. Kleinere ondernemingen betalen een percentage van het normbedrag. Organisaties met 40 tot 100 werknemers betalen bijvoorbeeld 50%.

  Hogere boete bij zware overtreding Arbowet

  De boete is ook afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bij een zogenoemde zware overtreding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met twee. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke stoffen die niet zijn toegestaan.
  Ook voor de Arbeidstijdenwet is een tarieflijst met boetebedragen beschikbaar. In de tabel vindt u een aantal voorbeelden van de boetenormbedragen die bij specifieke overtredingen horen.
   

  Tabel

 2. Herhaaldelijke overtreding Arbowet zwaarder beboet

  bakkerijenarbeidsomstandighedenveiligheidmachines558 0
  Bakkerijen en bedrijven in de zoetwarensector kunnen in de maanden februari tot en met april nieuwe Arbo-inspectierondes verwachten. Vooral bedrijven waarbij tijdens de inspecties in 2012 veel of ernstige overtredingen zijn geconstateerd worden bezocht.

  De Inspectie SZW gaat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven die de Arbowet bij herhaling overtreden harder aanpakken, meldt de NBOV.

  Bij de inspecties staan alle relevante arbeidsrisico’s centraal en in het bijzonder de inspectieonderwerpen: blootstelling aan meelstof; ATEX (+ explosieveiligheidsdocument); veiligheid op de werkplek en bij het werken aan machines en de Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).

  De Inspectie SZW hanteert dezelfde onderwerpen, zodat zij eenvoudig kan nagaan of de verbeteringen, die de bedrijven naar aanleiding van de inspecties in 2012 hebben genomen, blijvend zijn of dat de bedrijven weer zijn teruggevallen. Voor bedrijven waar opnieuw overtredingen worden geconstateerd, worden mogelijk verzwaarde maatregelen genomen, zoals een verhoging van de boete met twee tot driehonder procent bij zware overtredingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *