Inspectie: ijzervlechters bij Sintrale As ‘schijnzelfstandigen’

door: Atze Jan de Vries

IJzervlechters bij de Sintrale As hebben niet de beloning gekregen waarop zij recht hadden, blijkt uit nieuw onderzoek.

Op verzoek van FNV Bouw, die al tijden aan de bel trekt over een ,,wirwar aan constructies’’ bij wegenbouwprojecten, voerde de Inspectie SZW onderzoek uit bij de Sintrale As. De inspecteurs komen tot de conclusie dat een aantal ijzerwerkers niet conform de regels is betaald.

Het gaat om personeel dat aangeleverd is door Uitzendbureau Pro.Kon/Ak BV in Den Haag, zo staat in het inspectierapport. Het ging om ,,zogenaamde zzp’ers’’ die werkzaam waren als schijnzelfstandige. Het uitzendbureau was donderdag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

 Lees ook: Als de inspectie het zegt, is het gewoon zo’

 Bron: Leeuwardercourant

 

4 gedachten over “Inspectie: ijzervlechters bij Sintrale As ‘schijnzelfstandigen’”

 1. Fryslân wil meer invloed op bouwplaatsen

  Leeuwarden – De provincie Fryslân gaat bij nieuwe aanbestedingen eisen dat ze op de bouwplaats met werknemers in gesprek mag gaan. Ook vakbonden moeten worden toegestaan op de bouwplaats. Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) gisteren in het interpellatiedebat over de schijnconstructies bij de aanleg van de Sintrale As.

  Deze maand bleek uit een onderzoek van de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) dat twintig veelal buitenlandse ijzervlechters werden onderbetaald bij de bouw van de Sintrale As. Ze werden ingehuurd als zelfstandige, terwijl ze in de praktijk functioneerden als vaste krachten. Aan de ijzervlechters is in negen maanden minstens 325.000 euro te weinig uitbetaald.

  De provincie Fryslân is als opdrachtgever indirect verantwoordelijk voor de misstanden. Oppositiepartijen PvdA en ChristenUnie wezen er tijdens het debat op dat de misstanden al vroeg waren gemeld door de vakbond FNV, maar dat de provincie ze na die melding niet aanpakte. ,,Mijn indruk is dat u niet verder bent gekomen dan een bijeenkomst aan de dinertafel”, zei Remco van Maurik (PvdA).

  Verantwoordelijk aannemer Mobilis concludeerde vorig jaar bij een eigen onderzoek dat alles in orde was. Later bleek, zei gedeputeerde Poepjes gisteren, dat de arbeidsinspectie na de FNV-meldingen het onderzoek was begonnen.

  Volgens Poepjes was het voor de provincie moeilijk om de vermeende misstanden na de melding goed te onderzoeken. ,,Wij hebben niet de bevoegdheid als provincie om dieper te zoeken. We kunnen niet bij de Belastingdienst loonstrookjes opvragen. De arbeidsinspectie kan dat wel en kan ook boetes opleggen.”

  De gedeputeerde zei verder dat de provincie volgens het contract niet de bevoegdheid had om zelf op onderzoek uit te gaan op de bouwplaats.

  Meer hierover in de papieren krant van 16 februari 2017

 2. ‘In Nederland 21.000 mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting’
  bron:NRC door: Sheila Kamerman
  17 oktober 2012
  In Nederland zijn 21.000 mensen slachtoffer van arbeidsuitbuiting. Het gaat om mensen die gedwongen worden lange dagen te werken voor weinig geld en onder slechte omstandigheden.

  Dat blijkt uit het rapport ‘Verborgen Slavernij in Nederland’ dat stichting FairWork morgen op de Europese dag tegen de Mensenhandel presenteert. Het cijfer is gebaseerd op onderzoek van de VN-organisatie voor arbeid, de ILO. Daaruit blijft dat wereldwijd ruim 20 miljoen mensen slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting. In de Europese Unie gaat het om 880.000 personen.

  Arbeidsmigranten zijn vooral kwetsbaar voor uitbuiting maar ook Nederlanders kunnen slachtoffer worden. Sectoren waar uitbuiting vaker voorkomt zijn horeca, land- en tuinbouw, bouw, huishoudelijk werk bij mensen thuis, fabrieken en havens.

  Sinds 1 januari 2005 wordt in Nederland het uitbuiten van mensen voor hun arbeid gezien als een vorm van mensenhandel. Voor die datum was alleen uitbuiting in de seksindustrie strafbaar.

  Slachtoffers van arbeidsuitbuiting worden vaak niet als zodanig herkend.

 3. Schijnzelfstandigen in Friesland, Wiebes aan zet

  Publicatiedatum: 03-02-2017

  ​De FNV spoort Staatssecretaris Wiebes en de Belastingdienst aan om in actie te komen tegen door de vakbond ontdekte schijnconstructies bij de aanleg van de Centrale As in Friesland, en om te handhaven met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

  Margreet Pasman, bestuurder FNV: ‘De misstanden zijn ernstig en de staatssecretaris zei een uitzondering te maken wanneer sprake is van kwade wil. Dat is hier het geval, de aangetroffen schijnconstructies zijn met opzet toegepast en leiden ertoe dat er een oneerlijk speelveld ontstaat.’ De opgezette constructies bij het project hebben maar één doel en dat is de cao ontduiken. Ook de Inspectie SZW is hier helder over.

  Onderbetaling schijnzelfstandigen

  De schijnzelfstandigen die werken aan de Centrale As zijn de helft goedkoper dan werknemers of zzp’ers die op de juiste manier worden betaald. Twintig schijnzelfstandigen kosten € 691.200,- per jaar. Twintig ijzervlechters in vaste dienst – of op de juiste manier betaalde uitzendkrachten – kosten € 1.279.618,60. De hoofdaannemers en de provincie kunnen dus samen de winst verdelen: bijna 6 ton. Een schijnzelfstandige of uitzendkracht komt intussen per maand € 1700,- te kort. Pasman: ‘Dit soort schijnconstructies leidt tot een race naar beneden, waarbij gezocht wordt naar steeds goedkopere arbeid.’

  De Inspectie SZW heeft de situatie van de ijzervlechters uitgebreid onderzocht. Conclusie van het onderzoek is dat het wemelt van de misstanden bij de aanleg van de Centrale As. Provincie en hoofdaannemers hebben dit tot nu toe ontkend. De Inspectie SZW schrijft: ‘Voor de ijzervlechterwerkzaamheden op het project De Centrale As van deze zzp’ers was van enige zelfstandigheid geen sprake.’

  Zwartwerken

  Pasman: ‘Door de dubieuze constructies met schijnzelfstandigen, kun je spreken van zwartwerken. Er worden hier geen werkgevers- en werknemerspremies afgedragen en vrijwel geen belastingen afgedragen aan de overheid. En dat nota bene op een project van de Provincie Friesland. Deze schijnzelfstandigen zijn zo goedkoop, voor die prijs krijg je geen werknemers met een echte baan.’

  Onderbetaling uitzendkrachten

  Op basis van de rapporten concludeert de FNV dat ook bij de uitzendkrachten niet het juiste uurloon is betaald, reisuren en reiskosten niet werden uitbetaald, werktijden werden overschreden, werken op zaterdag niet correct is betaald, er geen pensioenpremies werden afgedragen en roostervrije dagen niet werden uitbetaald.

  In een brief aan de provincie Friesland concludeert de FNV: ‘De lange keten van onderaanneming, de onderbetaling van uitzendkrachten en schijnzelfstandigen die werkzaam waren op de Centrale As, geven duidelijk aan dat op dit project een wirwar aan schijnconstructies werd gebruikt om zo de geldende cao’s te ontduiken. Er is gezocht naar steeds goedkopere vormen van arbeid wat leidt tot een race naar beneden. Het schrijnende is dat het hier een project betreft van een (regionale) overheid, de provincie Fryslân.’ Daarbij heeft de Provincie Friesland in 2013 300 miljoen vrijgemaakt voor meer werkgelegenheid in de regio. Die werkgelegenheid zou onder andere gecreëerd worden door infrastructurele werken zoals de Centrale As. Pasman: ‘Jammer dat deze 300 miljoen zo wordt verkwanseld en verdwijnt in de zakken van de Provincie zelf en de werkgevers.’

  Niet afwachten

  De FNV schakelde in april 2016 de Inspectie SZW in om de onderbetaling van de ijzervlechters te onderzoeken. De vakbond meldde de misstanden op 22 juni 2016 bij de Provincie. De FNV spoort de Provincie Friesland en de hoofdaannemers aan om hun verantwoordelijkheid nu wel te nemen en niet af te wachten tot juni 2017, als zij daadwerkelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Pasman: ‘Provincie: zorg ervoor dat de werknemers binnen twee weken worden nabetaald.’

 4. Onderbetaling bij aanleg Centrale As
  bron: detelegraaf.nl
  03 FEB 2017 Ertan Basekin

  Enkele tientallen ijzervlechters die werkzaam waren bij de aanleg van de weg De Centrale As in de provincie Friesland zijn onderbetaald. Bovendien was er in grote mate sprake van schijnzelfstandigheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

  De misstanden bij de aanleg van De Centrale As, een nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega in de provincie Friesland, kwamen vorig jaar zomer aan het licht, nadat de FNV met enkele tientallen uitzendkrachten had gesproken. De ijzervlechters en betontimmermannen waren veelal werkzaam via onderaannemers en uitzendbureaus en werden structureel onderbetaald, constateerde de bond.

  Verder kregen de flexkrachten hun reisuren niet vergoed en maakten sommige werknemers dagen van soms wel veertien uur. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, stelde daarop een onderzoek in en komt tot de conclusie dat er sprake is van schijnzelfstandigheid en onderbetaling van uitzendkrachten.

  De FNV eist nu dat de provincie Friesland en de hoofdaannemer actie ondernemen. De vakbond beroept zich daarbij op de Wet Aanpak Schijnconstructies. Deze wet zorgt ervoor dat niet alleen de werkgever, maar ook de hoofdaannemer en opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het betalen van het cao-loon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *