Beroepsziekten nog steeds slecht onderkend

Een deel van de bedrijfsartsen geeft aan in de praktijk soms nog moeite te hebben met het herkennen en vaststellen van beroepsziekten. Voor ruim 30 procent is het een van de redenen om beroepsziekten niet te melden. Maar er zijn ook andere redenen om niet te melden. De gevolgen zijn niet misselijk. 

Dat blijkt uit het rapport Versterken Melding Beroepsziekten van de Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bedrijfsartsen hebben bovendien niet altijd de kennis over de criteria die gelden voor het melden van beroepsziekten of ze weten niet hoe en waar ze moeten melden.

Chronische nulmelders
Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks 70 procent van de bedrijfsartsen niet een beroepsziekte meldt. Bijna de helft van de artsen (46%) geldt als een chronische nulmelder. Van 2009 tot en met 2012 meldden zij geen enkele beroepsziekte. Er is een verschil tussen zelfstandige bedrijfsartsen en degenen die werken voor een interne- of externe arbodienst. Het aandeel chronische nulmelders is onder zelfstandige bedrijfsartsen aanmerkelijk hoger.

Geen tijd
Tijd is een van de voornaamste redenen die de respondenten in het onderzoek noemen als reden om geen beroepsziekten te melden. De bedrijfsartsen vergeten het, zeggen dat ze er geen tijd voor hebben, of weigeren te melden omdat zij de tijd die zij daarin moeten steken niet kunnen declareren.

Claim
Ook juridische redenen spelen een rol. Bedrijfsartsen zijn bang dat de werknemer een claim voor schadevergoeding indient bij de werkgever, waardoor de relatie tussen de bedrijfsarts en de werkgever onder druk komt. 34 Procent van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt dat de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf of instelling zo goed zijn, dat er nauwelijks beroepsziekten voorkomen.

Psychische oorzaken 
Omdat bedrijfsartsen beroepsziekten niet altijd melden, verdwijnen vooral de beroepsziekten met psychische oorzaak onder het tapijt. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Van de psychische beroepsziekten die wel worden gemeld is overspannenheid, leidend tot een burnout met 77 procent nog de meest gemelde. Problemen met de werkinhoud, werkhoeveelheid en problemen tussen werknemers onderling en met hun leidinggevenden zijn vaak de oorzaak. De financiële sector is hierin de koploper.

Campagne
Ziekte en uitval door werkstress voor zijn en werkplezier stimuleren is belangrijker dan ooit. Daarom voert het Ministerie van Sociale Zaken met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress. Tussen 3 en 6 november wisselt de minister best practices, do’s en don’ts uit met werkgvers en werknemers tijdens de Check Je Werkstress Week.

Congres
Kunt u dan niet? Geen nood. U kunt op donderdag 6 november de hele dag naar naar het congresOver werkdruk. Meer informatie en inschrijven? Klik hier.

(Bron: ArboOnline, ministerie van Sociale Zaken, 14 oktober 2014 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *