Arbo ook voor de zelfstandige.

vr 25 mrt 2011, 11:39

Arbo, ook voor de zelfstandige, een goede zaak AMSTERDAM – Als zelfstandige zit je niet te wachten op meer bemoeienis. Wij zzp’ers zijn verantwoordelijk voor onze eigen beslissingen en, logisch daaruit voortvloeiend, we nemen de gevolgen daarvan voor eigen rekening. Het hoort bij de geneugten van het vak. Toch heb ik met volle overtuiging 'ja' gezegd tegen het advies van de Sociaal-Economische Raad dat zelfstandigen verplicht meer te doen aan arbeidsomstandigheden. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar ik kan het motiveren. Het uitgangspunt van het advies is dat 'arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid op de werkplek voor allen die arbeid verrichten gelijk moeten zijn.' Als PZO onderschrijven we dat. De vraag is vervolgens: hoe regel je dat? Laat je zzp’ers daarin vrij? Voor veel beroepen kan dat best. Een adviseur met een kantoor aan huis zal heus wel zorgen voor een indeling van de werkplek die hem of haar de minste rsi-klachten oplevert. Een ander verhaal is het in de bouw waar het werk veelal fysiek zwaar is en ook andere risico’s met zich meebrengt, zoals werken op hoogte, of met harde geluiden. Het kan nu in de praktijk voorkomen dat een werknemer in dienst van een bouwbedrijf oordoppen draagt of een veiligheidsharnas, en gebruik maakt van allerhande hulpmiddelen. Maar dat naast hem een zelfstandige aan de slag is die geen enkele bescherming toepast. Omdat de opdrachtgever weigert daar extra voor te betalen of zaken voor te regelen. Een klus weigeren zullen zzp’ers niet gauw doen, de concurrentie loert immers om de hoek. Specifiek met deze situaties in het achterhoofd vroeg het kabinet vorig jaar de SER om advies over arboregels voor zzp’ers in de bouw. Maar dat is natuurlijk niet de enige sector waar arbeidsomstandigheden meer eisen met zich meebrengen. Ik denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg. Een ingehuurde organisatie kan eisen stellen aan patiënten als de huur van een tillift. Kan een zelfstandige dat ook? Of denkt die te gemakkelijk: dat doe ik wel zonder? Zo zijn er meer beroepen denkbaar. Daarom heeft de SER besloten dat ook zzp’ers onder de arbowet vallen. Overigens: het gaat niet alleen om uw gezondheid: ook die van een ander! Wat als de eerder genoemde verpleegkundige halverwege het tillen door haar rug gaat en de patiënt laat vallen? Of de bouwvakker door gehoorbeschadiging de waarschuwing van een collega niet hoort? Meer regels dus. Om u en uw gezondheid te beschermen is dat aanvaardbaar, vind ik. Ook een zzp’er moet gezond en veilig zijn pensioen halen. PZO heeft ervoor geijverd dat de administratieve lasten hierbij tot een minimum worden beperkt. In de praktijk betekent dit onder meer dat u geen uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie hoeft uit te voeren, zoals uw collega’s met personeel dat wel moeten. Het volstaat om jezelf rekenschap te geven van de risico’s, bijvoorbeeld met een korte checklist. Voor kleine bedrijven zijn al verschillende hulpmiddelen en instrumenten ontwikkeld, die ook de zzp’er kan gebruiken. Preventieve maatregelen zijn dan makkelijker genomen. Arboregels, ook voor de zelfstandige, het is een goede zaak. Mits op maat van die zelfstandige. Dat dan weer wel. Ester Raats-Coster Voorzitter PZO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *